KBM411 Poster på en konferanse

Studiepoeng:1

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Torgeir Rhodén Hvidsten

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Vår- og høstparallell

Forventet arbeidsmengde:25 timer fordelt på individuelt arbeid (20 timer) og veiledning (5 timer)

Undervisnings- og vurderingsperiode:Kontinuerlig undervisning og vurdering

Om dette emnet

Presentere en poster på vitenskapelig konferanse med mer enn 50 deltakere

Dette lærer du

Ph.d.-kandidaten kan å presentere eget vitenskapelig arbeid på en poster og i en postersesjon for et større konferansepublikum.

Kandidaten kan

 • Presentere egne resultater i plakatformat
 • Redigere og forkorte lange tekster uten å miste innhold
 • Bli komfortabel med programvare for utarbeidelse av poster
 • Forklare og diskutere plakaten med et variabelt publikum av forbipasserende ukjente forskere og kunne improvisere og stille hypoteser
 • Forberede og presentere en vitenskapelig poster basert på egen forskning på en konferanse.
 • Ph.d.-kandidatens veileder(e)
 • Individuelt pensum
 • Poster og dokumentasjon for deltakelse (eller presentasjonsliste) fra konferansen lastes opp i phd-studentens delte phd-mappe.

  bestått/ ikke bestått • Ekstern sensor godkjenner vurderingsopplegg
 • Må være tatt opp på Ph.d.-programmet ved KBM