JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Baard Steinar Taubøll

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Ingen begrensning

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 25 timers forelesning, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum. Ca. 100 timer selvstudium og gruppearbeid.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Det gis forelesninger i generell forvaltningsrett med vekt på praktiske eksempler relatert til NMBUs fagområder. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med gjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.

Dette lærer du

KUNNSKAP

Studenten

 • har forståelse av hvordan offentlig saksbehandling foregår
 • har kjennskap til hovedtrekkene i forvaltningens oppbygging og virkemidler, herunder oppgavefordeling og myndighetsforhold mellom kommune, fylke og sentralforvaltning
 • har god forståelse av sentrale saksbehandlingsregler, herunder reglene om saksforberedelse, habilitet, innsynsrett og klageadgang
 • har god forståelse av rammene for forvaltningens skjønnsutøvelse
 • har kjennskap til hvordan det offentlige kombinerer forvaltningsvedtak og avtalemekanismer for å nå sine mål

FERDIGHETER

Studenten

 • kan gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet i reglene om: saksforberedelse, habilitet, innsynsrett og klageadgang
 • kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om: grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse, hvordan det offentlige kan kombinere forvaltningsvedtak og avtalemekanismer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om tilgrensende rettsområder, særlig innen spesiell forvaltningsrett
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
 • Forelesninger og oppgaveløsning i plenum. Kollokviearbeid anbefales.
 • Forelesningsdisposisjoner og oppgaver i Canvas

  Timeplan TimeEdit

 • Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes og Terje Abusland: Forvaltningsrett i et nøtteskall

  ISBN/EAN:9788205470705

 • GSK
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer, digitalt i WiseFlow

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
 • Kun eksamen
 • JUS201 er lagt opp til å kunne tas parallelt med JUS100. Ønsker man dette er det viktig å følge forelesningene i JUS100 fra begynnelsen.
 • Ca. 25 timers forelesning
 • Ingen begrensning
 • Nei
 • GSK