JUS110 Innføring i eiendomsjus

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Einar Bergsholm

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Det legges opp til ca 25 timer med forelesninger.

Forventet total studentinnsats er 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en innføring i norsk tingsrett med hovedvekt på rettigheter i fast eiendom

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studentene ha kjennskap til hvordan eiendomsrett og andre rettigheter i fast eiendom skal forstås i en juridisk sammenheng. Noen av spørsmålene som tas opp handler om hva som kan eies og hvordan eiendomsretten kan håndheves. Kurset skal også gi studentene kunnskap om registrering av fast eiendom og tinglysing av rettigheter i fast eiendom. I tillegg til gir kurset en innføring i hvordan jordskifteretten kan løse praktiske og rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom.
 • Ca. 25 timer med forelesninger. Selvstudium.
  • Forelesninger og faglig veiledning fra faglærer
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
 • Pensumlitteratur: Einar Bergsholm, Rettigheter i fast eiendom, 2. utg. 2019. Fagbokforlaget
 • Ingen forutsatte forkunnskaper
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer. Karakterskala: A-F.

 • Ingen
 • Ca. 25 timer
 • GSK