HFX132 Husdyrbiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Judit Banfine Vas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høst

Om dette emnet

Kurset består av de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi. Hvert emne undervises i 4-5 uker etter hverandre og samtidig utarbeides det i grupper en tverrfaglig oppgave med utgangspunkt i en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi.

Dette lærer du

Kunnskap

Avl/genetikk (ansvarlig: Bjørg Heringstad)

 • Forstå prinsippene for husdyravlen og hva som gir genetisk endring
 • Kjennskap til grunnleggende avlsteori og -metoder for seleksjon
 • Kjennskap til praktisk avls- og bevaringsarbeid

Ernæring (ansvarlig: Rasmus Bovbjerg Jensen)

 • Kjennskap til de ulike fôrmidlers vestligste næringsstoffer
 • Kjennskap til likheter og forskjeller mellom fordøyelsessystemet hos ulike dyr
 • Forståelse for likheter og forskjeller i fordøyelse av fôr hos ulike dyr
 • Kjennskap til hvorfor næringsstoffer og fordøyelsessystem har betydning for energiværdien av fôr

Etologi (ansvarlig: Judit Vas)

 • Kjennskap til de viktigste begrepene og definisjonene innen etologi, både den ultimate og proksimate tilnærmingen
 • Kjennskap til de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet som evolusjon og atferd, sosialitet, atferdsutvikling, læring og hukommelse, motivasjon og dyrs valg, signaler og kommunikasjon, samt emosjoner
 • Forståelse for samspillet mellom husdyrenes grunnleggende atferd i relasjon til produksjon og velferd

Ferdigheter

 • Studenten kan indentifisere og beskrive en tverrfaglig problemstilling innom husdyrbiologi ved bruk av de korrekte terminologier innom avl/genetikk, ernæring og etologi

Generell kompetanse

 • Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter i formidling og diskusjon rundt emner relatert til husdyrbiologi på et faglig og nyansert nivå.
 • Studenten kan utarbeide og presentere et prosjekt på en vitenskapelig måte
 • Forelesninger, besøk til Senter for husdyrforsøk, oppsummeringer/diskusjoner, quizzer, praktiske øvelser, demonstrasjoner og gruppearbeid med prosjekt og presentasjoner
 • Emne ansvarlige kan kontaktes på e-post. Relevante informasjoner deles på canvas
 • Forelesningene, presentasjoner fra medstudenter, materialer i oppsumemringer og diskusjoner, øvelser og quizzer

  Avl: Relevant litteratur er tilgjengelig fra canvas

  Ernæring: Utvalgte deler av boka «Fôringslære» (2007) av Torger Gjefsen og PowerPoint (boka "Animal Nutrition" av McDonald m.fl. 2011 (syvende utgave) skal anvendes senere i utdannelsen og kan anvendes som supplerende lesning).

  Etologi: An introduction to animal behaviour, fra Aubrey Manning og Marian Stamp Dawkins

 • 3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel A-F.

  Eksamensoppgaven dekker de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi

  Alle de tre emnene må være bestått for å bestå eksamen.  En skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor
 • Studentene skal i grupper av 4-5 utarbeide en tverrfaglig oppgave utfra en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi. De skal skrive en rapport om det og presentere i klassen. Oppgaven skal fremlegges og evalueres av medstudenter og undervisere midtveis i emnet.

  Studentene skal i grupper av 4-5 utarbeide en etologioppgave. De skal presentere til klassen.

  Deltagelse på gruppearbeid, tilværelse under presentasjon av gruppearbeid (etologi og tverrfaglig, egen og andre grupper) er obligatorisk.

 • GSK