HFH255 Hestevitenskap

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Rasmus Bovbjerg Jensen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Ved mindre enn 8 studenter kan undervisningopplegget bli endret.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:HØST

Om dette emnet

Et tverrfaglig kurs om hestens biologi i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om avl, fôring og etologi. Undervisningen vil også omhandle emner som for eksempel trening og prestasjon, reproduksjon, sykdom og helse, lovgivning samt forskning relatert til hestens biologi.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Forståelse for avlen og utfordringer i bevaringen av de norske, og de viktigste internasjonale, hesterasene
 • Kunnskap om egenskapenes genetikk, samt sammenheng mellom raser og bruksområder
 • Forståelse for hestens fordøyelsessystem og fôrets omsetning
 • Kjennskap til hestens opprinnelse, grunnleggende atferdsbehov og velferd
 • Kjennskap til hestens signaler og kommunikasjon og hvordan vi kan bruke dette til å vurdere velferd
 • Forståelse for hestens atferd i relasjon til miljø og dagens bruk av hester

Ferdigheter

Etter kurset skal studenten ha dybdekunnskap om hestens biologi, og studenten skal ha ferdigheter til å omdefinere eksisterende kunnskap, så de kan evaluere muligheter, begrensninger og konsekvenser ved ulik bruk av hest.

Generell kompetanse

Studentene skal ha kompetanse og ferdigheter slik at de kan løse reelle problemer relatert til bruken av hest, og de skal kunne implementere kunnskap i praksis og innovasjon, og kommunisere deres kunnskap til ulike interessenter i hestenæringen.

 • Undervisningen består av forelesninger, øvinger, øvingsoppgaver, digitale gruppepresentasjoner, utferd og semesteroppgave. Semesteroppgaven er en individuell tverrfaglig oppgave om en relevant problemstilling, som belyses ut fra to eller flere områder relatert til kurset.
 • Emneansvarlig er tilgjengelig via E-post. Individuell faglig veiledning avtales med studenten.

  Individuell og gruppevis veiledning fra lærer.

 • Powerpoint-presentasjoner og aktuell litteratur legges ut på Canvas.
 • HFX132 eller lignende
 • Muntlig eksamen

 • Ekstern sensor
 • Framføring og innlevering av tverrfaglig semesteroppgave.
 • REALFA