HFE308 Optimalisering av fôrprosessering for ulike husdyrarter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Øystein Ahlstrøm

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Minimum 10 studenter. Blir det færre enn 10 studenter kan det vurderes om emnet skal tilbys med alternative læringsmetoder.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesningene vil dekke spesifikke behov med relevans for fôrprosessering hos vanlige arter som drøvtyggere gris, fjørfe, hund, katt, hest og fisk. I tillegg dekker forelesningene konkrete samspill mellom ingredienser og kjemiske komponenter, samt prosessering.

Dette lærer du

- Planlegge og veilede formulering og prosessering av fôr til enmagede dyr og drøvtyggere basert på nøkkelkriterier innen ernæring, fysiologi, og lovverket

- Definere og instruere optimale prosesseringsregimer for fôr til dyr som produseres til annen bruk enn mat, som kjæledyr og hester

 • Emnet vil være basert på en rekke nøkkelforelesninger om fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov hos ulike dyrearter som i neste del av emnet vil reflektere og underbygge valg av råvarer, tilsetningsstoffer og prosesseringsmetode for hver dyreart. Studentene vil lage en skriftlig oppgave og presentasjon basert på disse temaene for et dyreslag, samt gjennomføre praktiske øvelser i fôrfabrikk.
 • Kontakt med lærere og tilgang til presetasjoner vil i utgangspunktet foregå i Canvas. Her vil også øvelser og innleveringer være.
 • Litteratur og forelesningsnotater vil bli lastet opp i Canvas.
 • HFE200 generell ernæring
 • Avsluttende muntlig eksamen.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vil være med og evaluere slutteksamen.
 • En skriftlig oppgave med presentasjon
 • Masterstudenter
 • HFE308-1- 5 stp. reduksjon.
 • Realfag