HFE305 Fôrteknologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Olav Fjeld Kraugerud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen. Eksamen gjennomføres i oktober.

Om dette emnet

Emnet gir teoretisk forklaring og praktisk innsikt i hele prosessen fra råvarer (f.eks. korn) til ferdig fôr. Emnet vil inneholde følgende moment: Fôrindustri generelt, Spesifikt; Råvareflyt, herunder mottak, lagring og transport av fôringredienser. Kjemiske forandringer under prosessering, sett opp mot ernæring. Pelleteringsprinsipper og effekter, pelletskvalitet, ekstrudering, dosering, veiing og blanding av dietter. Pelletering - teknisk del: kondisjonering, ekspandering, knusing av fôrmateriale, bruk av væske som fôringrediens, kjøling og tørking, vakuumcoating, prosesskvalitetssikringsprogram (ISO 9001) og avvikshåndtering og fôrfabrikk (organisering etc.).

Dette lærer du

Kunnskap

 • Studentene skal etter kurset på selvstendig grunnlag kunne angi fremgangsmåte for vurdering av råvarer mht både prosessering- og ernæringsmessig egnethet for ulike dyreslag
 • Studentene skal kunne angi de viktigste enhetsoperasjoner i fôrprosessen, og noen viktige kjemiske prosesser, og deres betydning, som råvarer og deres stoffer gjennomgår i fôrprosessen

Ferdigheter

 • Sentrale kvalitetsfaktorer og metodikk skal kunne gjøres rede for
 • Studentene skal kunne forelå prosessinnstillinger for typiske fôr til sentrale dyreslag

Generell kompetanse

 • Studentene skal gjennom dette kurset bli kjente med temaet fôrteknologi, blant annet gjennom kunnskap om både ernæring og prosessering, og dens betydning i matproduksjonssystemene. Inkludert dens styrker og svakheter
 • Læring både som forelesninger, demonstrasjoner i Fôrtek og gruppearbeid.
 • Litteratur fra ulike kilder vil bli utdelt.
 • Kunnskap i ernæring tilsvarende HFE200 kreves.
 • 3 timers skriftlig eksamen.
 • Individuell vurdering av ekstern sensor.
 • Demonstrasjoner (som betyr besøk og praksis i en forskningsfôrfabrikk - Fôrtek) og innleveringer vil være obligatorisk.De obligatoriske innleveringene opplyses om ved emnestart.
 • Ca. 40 timer forelesning og 30 timer demonstrasjoner.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag