HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Nils Petter Kjos

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Hvis det er færre enn 5 studenter som melder seg til kurset, blir kurset gjennomført etter en alternativ plan/selvstudium.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Særtrekk ved fordøyelse og intermediær omsetning hos enmagede dyr. Beskrivelse av bakgrunn og oppbygging av energi- og proteinvurderingssystemer hos gris og fjørfe. Prinsipper for en optimal fôrsammensetning og valg av fôrmidler, ut fra hensyn til produktkvalitet, ressursbruk og miljø. Fastsettelse av normer for næringsforsyning under ulike produksjonsforhold. Gjennomgang av grunnlag for energi- og proteinvurderingssystemene. Demonstrasjon av fordøyelses-/balanseforsøk med enmagede dyr (haner, mink eller gris) kan bli gjennomført dersom dette passer med igangværende forsøk. Oppgaver i beregning av energi- og proteinverdi av fôrmidler til enmagede dyr.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kandidaten skal kunne beskrive fordøyelse og intermediær omsetning av energi og næringsstoffer hos enmagede dyr, samt beskrive det teoretiske grunnlaget for energi- og proteinvurderingssystemene for enmagede dyr (gris og fjørfe). Kandidaten skal ha kjennskap til aktuelle fôrmidler. og kunne beskrive prinsippene for å komponere er fôrrasjon til disse dyrene.

Ferdighet:

Kandidaten skal være i stand til å vurdere fôrmidler og fôr brukt til ulike husdyrproduksjoner (gris og fjørfe) ut fra fysiologiske, ernæringsmessige, kvalitetsmessige og ressursmessige forhold.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne gi råd til fôrindustri, husdyrprodusenter og andre interesserte om energi- og næringsinnhold i fôr og fôrmidler, samt kunne gi veiledning om hvordan en optimerer et fôr til gris eller fjørfe.

  • Emnet vil omfatte forelesninger, gruppearbeid/øvinger, samt beregningsoppgaver innen fôrvurdering og optimering av fôr til fjørfe og gris.
  • Lærebok: McDonalds, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D. - Morgan, C.A., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G. (2011). Animal Nutrition. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall. Pensum vil videre omfatte utdelte forelesningsnotater, internasjonal litteratur, samt relevante artikler.
  • KJM100, HFX201, HFE200, HFE205, HFX253.
  • Skriftlig eksamen 3 timer.

  • Ekstern sensor vil bli brukt aktivt i planlegging av emnet, og utforming av øvings- og eksamensoppgaver. Ekstern sensor skal gi en individuell sensur av eksamensbesvarelsene.
  • Øvingsoppgaver. Øvingsoppgavene omfatter gjennomgang og beregning av fordøyelses-/balanseforsøk med enmagede dyr (haner, mink og/eller gris), oppgaver i beregning av energi- og proteinverdi av fôr og fôrmidler til enmagede dyr, samt oppgaver i fôroptimering.
  • Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, samt 20 timer med gruppearbeid.
  • Realfag