HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Egil Prestløkken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:15

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har eksamen i høstparallellen.

Om dette emnet

Innføring i teorier som påvirker tilførsel og utnyttelse av næringsstoffer hos drøvtyggerne. Gjennomføring av in vivo stoffskifteforsøk med drøvtyggere som innebærer måling av gjæringsprodukter i vom, fordøyelseskinetikk og måling av stoffskifteprodukter i blod og husdyrprodukter. Innføring i og bruk av systemer og dataverktøy for optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere. In vivo stoffskifteforsøk og laboratoriearbeid gjennomføres i juniblokk. I høstparallellen skal forsøket i juniblokka gjennomgås og ende opp in en obligatorisk journal. Samtidig vil det i høstparallellen være diskusjoner/forelesninger omkring tema relatert til journalskrivingen.

Dette lærer du

Etter at emnet er avsluttet skal studenten ha anvendt og analytisk forståelse for:

1. Metoder for kjemisk fraksjonering av fôr og analytiske metoder for bestemmelse av stoffskifteprodukter.

2. Omsetting av fôret i fordøyelseskanalen.

3. Matematisk beskrivelse av omsettinga av fôret i fordøyelseskanalen.

4. Hvilke næringssubstrater som absorberes fra fordøyelseskanalen og hvordan de kvantitativt bestemmes av fôrrasjonens sammensetting.

5. Hvordan de absorberte næringssubstratene omsettes intermediært og hvordan de påvirker responsen i produksjonen.

6. Regulering og fastsetting av fôropptak.

7. Fastsettelse av næringsverdi av fôr til drøvtyggere.

8. Innføring i nye systemer og mål for optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere.

9. Hvordan valg av fôringsstrategi påvirker kravet til fôr til drøvtyggerne og responsen i produksjonen

10. Matematiske metoder og verktøy for optimalisering av fôrrasjoner.

Etter at emnet er fullført skal studenten ha anvendt kunnskap og forståelse om praktisk fôrplanlegging og rasjonsoptimalisering hos drøvtyggere.

  • Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, omvendt klasserom, øvinger med gjennomføring av dyreforsøk og øvingsoppgaver. Undervisning på engelsk dersom det er engelskspråklige deltagere.
  • Basis lærebok er: Kvægets ernæring og fysiologi. Bind 1 - Næringsstoffomsætning og fodervurdering, DJF rapport Husdyrbrug nr. 53, Danmarks JordbrugsForskning og NorFor - The Nordic feed evaluation system, EAAP publication No. 130, Wageningen Academic Publishers. I tillegg vil det bli lagt ut på Canvas, eller gitt ut materiell/litteratur til kopiering/utskrift som dekker emnene tatt opp i forelesningene. Det forutsettes også at studentene selv skal finne fram til relevant litteratur i forbindelse med utarbeiding av journal fra øvingene.
  • HFE205
  • Den avsluttende muntlige prøven vektes med 60%. Øvingsoppgaven vektes med 40% .Studentene evalueres etter en avsluttende muntlig eksamen og øvingsoppgave. Øvingsoppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Både øvingsoppgaven og den muntlige eksamen må være bestått for å bestå kurset. Vurdering etter skala A-F.

  • Ekstern sensor vil bli brukt ved avsluttende muntlig eksamen. Den samme sensor vil bli brukt for å kvalitetsikre emnets innhold og gjennomføring før oppstart.
  • Gjennomføring av dyreforsøk og laboratoriearbeid er obligatorisk.
  • Undervisningstid (ca.): Forelesninger og omvendt klasserom: 50+ timer. Dyreforsøk: 150+ timer. Øvingsoppgaver og omvendt klasserom: 150+ timer. Studentene vil bli delt inn i arbeidsgrupper med 3 eller 4 deltakere.
  • Studieprogram master i husdyrvitenskap.
  • Realfag