HFA303 Biologiske konsekvenser av seleksjon i husdyravlen

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Elise Norberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:Kurset gis kun ved minimum 10 påmeldte studenter

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Dette emne omhandler hvordan avl og seleksjon påvirker husdyrenes biologi. Vi begynner med å belyse naturlig seleksjon og kostnadene av domestisering, samt drøfte de etiske rammene for husdyravl. Det vil gis en innføring i genetisk koding og strategier for vekst og utvikling, genetisk størrelsesskalering og ressursallokering. Emnet tar for seg fysiologiske konsekvenser av seleksjon, både mht. produksjonsegenskaper, fôrutnyttelse og produktkvalitet. Emnet vil omhandle hvordan seleksjon påvirker funksjonelle egenskaper som fruktbarhet, helse, holdbarhet, morsegenskaper og adferd. Videre inngår samspill mellom arv og miljø (GxE), epigenetikk og bruk av genomiske verktøy og genredigering.

Dette lærer du

Studenten skal være i stand til å vurdere etiske konsekvenser av seleksjon, og kunne analysere etiske og dyrevelferdmessige problemstillinger rundt husdyravl. Studenten skal kunne beskrive og analysere dyret som et selvregulerende biologisk system med utviklingsstrategier utviklet gjennom naturlig evolusjon og etterfølgende tilpasning til et produksjonsmiljø.

Studenten skal kjenne til viktige eksempler der husdyravl har ført til uønsket utvikling i bakenforliggende biologiske egenskaper, og konsekvenser av det, inkludert velferdsmessige. Studenten skal kunne analysere disse eksemplene og kunne vurdere hvordan ulike arter og raser kan sammenliknes.

Studenten skal forstå og kunne forklare begreper som genetisk størrelsesskalering, fitness, ressursallokering, maternale effekter, epigenetikk, utviklingsstrategi m.m. De viktigste seleksjonsegenskapene og generelle trender i husdyravlen skal forstås. Studenten skal kunne reflektere over ulike måter å sammenlikne arter og raser på.

Studentene skal vise at de har et reflektert syn på etiske og biologiske sider ved husdyravlen.

 • Forelesninger med diskusjoner. Selvstudier. Seminaroppgave, utarbeiding og framlegging
 • I den grad studentene ønsker det gis veiledning på lærers kontor.
 • Forelesningsnotater / presentasjoner og vitenskapelige artikler. Revideres årlig.
 • HFA200 eller tilsvarende.
 • Muntlig eksamen.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor evaluerer muntlig eksamen. Individuell sensur.
 • Seminarpresentasjon
 • 13 forelesninger av 2 timers varighet. Obligatoriske seminarpresentasjoner.
 • Husdyrvitenskap.
 • Dette kurset overlapper 100% med NOVA-302
 • Realfag