HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Knut Egil Bøe

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum antall studenter er 6.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Første del av emnet vil bestå av forelesninger og regneøvinger innenfor temaet termoregulering og krav til klima hos ulike husdyrarter. Videre gjennomgås ulike ventilasjonssystemer og det gjøres beregninger av ventilasjonsbehov. Det blir utferd til husdyrbesetninger med ulike ventilasjonssystemer. Det skal videre gjennomføres klimamålinger i flere praktiske besetninger.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • termoregulering hos husdyr og deres krav til klima
 • varme- og vanndampproduksjon hos husdyr
 • varmebalanse i husdyrrom og behov for tilleggsvarme
 • ulike typer ventilasjonsanlegg i husdyrrom

Ferdigheter

Studenten skal kunne beregne:

 • varme- og vanndampproduksjon hos husdyr
 • minimums- og maksimumsventilasjon i husdyrrom
 • varmebalanse i husdyrrom og behovet for tilleggsvarme

Generell kompetanse

Studenten skal forstå

 • forhold rundt dyrs termoregulering og deres termoreguleringsadferd
 • hvordan luftskifte og luftkvaliteten i husdyrrom på virker dyrenes produksjon og velferd
 • Emnet er lagt opp til en kombinasjon av forelesninger over de viktigste temaene, øvingsoppgave med bl.a. regneoppgaver, gruppearbeid med klimamålinger i ulike husdyrrom og ekskursjoner til praktiske besetninger.
 • Kursansvarlig er tilgjengelig på spesifikke tider gjennom hele kurset innom normal arbeidstid
 • Forelesningsnotater lagt ut på Canvas
 • En skriftlig eksamen: A-E / Ikke bestått

  B1 Utdelt kalkulator • Forsker Grete H.M. Jørgensen, NIBIO
 • Deltagelse på utferder, innlevering av ulike oppgaver, samt deltagelse på klimamålinger
 • Normalt 2 timer forelesning pr. uke, men i perioder vil det være arbeid med øvinger og målinger.