FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Gaute Tomas Einevoll

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallellen

Om dette emnet

Utvalgte temaer knyttet til matematisk modellering av (i) signalbehandling i nerveceller, (ii) nevral koding og dekoding, (iii) reseptoriske felt i synssystemet, (iv) informasjonsoverføring i nervesystemet, (v) modeller for nerveceller, (vi) biologiske nevrale nettverksmodeller, (vii) læring og hukommelse, (viii) modellering av eksperimenter.

Dette lærer du

Oppnå en overordnet forståelse av hvordan nevrobiologiske systemers egenskaper kan modelleres matematisk og kunne orientere seg videre i faglitteraturen innen beregningsorientert nevrovitenskap. Kunne formulere og løse enkle modeller fra beregningsorientert nevrovitenskap. Kunne orientere seg i og tilegne seg kunnskaper fra vitenskapelig litteratur innen fagfeltet for å kunne utvikle mer kompliserte modeller. Forstå at matematiske metoder er nødvendige for å forstå komplekse nevrobiologiske prosesser.
 • Forelesninger. Løse oppgaver ved bruk av analytiske og beregningsorienterte metoder. Kombinasjon av digital og fysisk undervisning.
 • Studentene vil kunne treffe faglærerne utenfor den strukturerte undervisningstiden, også via videokonferansesystemer.
 • Hovedsakelig utdrag fra Sterratt et al.: "Principles of Computational Modeling in Neuroscience"
 • Grunnleggende emner i matematikk og informatikk.
 • Muntlig utspørring fra pensum.

  Vurdering av rapport. Presentasjon av rapport.  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor vil i tillegg til å delta på muntlig eksamen og vurdere innlevert rapport, også bli bedt om å bidra med evaluering av emnets innhold og undervisningsopplegg.
 • Skrive og presentere rapport.
 • Forelesningene og øvingsveiledningen vil bli fokusert på flere korte intensive undervisningsperioder, supplert med videoforelesninger, for å tilrettelegge for deltagelse av studenter fra hele Norge.
 • Forelesninger: 40 timer fordelt over flere intensive undervisningsperioder

  Øvinger: 26 timer

  • 5 sp overlapp med FYS386
  • 10 sp overlapp med FYS388
 • Realfag