FYS476 Solenergi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Espen Olsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig ved behov.

Forventet arbeidsmengde:250 timer inkludert den organiserte undervisningen. Differansen på 176 timer består av selvstudium, oppgaveløsning, prosjektarbeid og frie kollokvier.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

 • Introduksjon
 • Solen som energikilde
 • Solcellers virkemåte
 • Fra sand til solceller
 • Konstruksjon av PV-systemer
 • Solfangeres virkemåte
 • Solvarmesystemer
 • Miljømessige aspekter ved solenergisystemer

Dette lærer du

Studenten skal ha kunnskap og forståelse for virkemåte, konstruksjon og systemoppbygging av anlegg for konvertering av solenergi til elektrisk energi og varmeenergi Studenten skal forstå: Virkemåte for fotovoltaiske solceller Produksjonsprosesser fra sand til silisiumbaserte solcellemoduler, Systemoppbygging av PV-anlegg, Alternative solcellekonsepter, Materialvalg, virkemåte og konstruksjon av solvarmefangere, Systemintegrasjon og lagring av solvarmeenergi, Termiske solkraftverk, Effektivitetsbegrensinger ved konvertering fra solenergi til andre energiformer (el. og varme). Faget skal gjøre studenten i stand til å: Forstå virkemåte og design av anlegg for konvertering av solenergi
 • Forelesninger. Eksempelgjennomgang. Diskusjoner.
 • Studentene kan kommunisere med læreren over nettet. Læreren vil være tilgjengelig etter avtale.
 • Vil bli kunngjort på Canvas før kursstart.
 • FYS272, FYS245, KJM100
 • 3 timer skriftlig eksamen

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Kandidatene skal utarbeide et skriftlig sammendrag av ett sett relevante forskningsartikler som skal godkjennes før eksamen.
 • Det anbefales sterkt å kombinere emnet laboratoriekurset FYS375.

  Emnet gis bare hvis minst fem studenter er oppmeldt.

 • Tentativt 2 x 2 timer forelesning per uke. Resten av undervisingen avtales med faglærer.
 • FYS371 - 2 sp reduksjon

  FYS376 - 10 sp reduksjon

 • Realfag