FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jorge Mario Marchetti

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Starter i 2018, og det vil bli gitt hvert andre år

Forventet arbeidsmengde:De organiserte forelesninger utgjør 4 timer x 13 uker = 52 timer og 2x13 uker = 26 timer kollokvium med TA. Total arbeidsbelastning er 10sp x25 timer = 250 timer. Differansen utgjøres av egeninnsats i form av forberedelser til forelesninger, selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk. Elektromotorisk spenning. Kapasitet. Elektrodematerialer. Elektrodereaksjoner. Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse.

Dette lærer du

Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk konvertering av energi. Emnet er på 400-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
 • Forelesningene vil dekke hovedemner, ideer, teorier, metoder og tilnærminger brukt i brenselcelle og batterier.
 • Emneansvarlig vil være tilgjengelig etteravtale for individuell læringsstøtte.
 • Pensumlitteratur oppgis før oppstart av emnet.
 • KJM100, FYS253, FYS254, FYS272, MATH111, MATH112, MATH113
 • Avsluttende prosjekt som teller 100% av karakteren. Karakterregel A-F.

  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av det avsluttende prosjektet.
 • Emnet har en obligatorisk innleveringsoppgave
 • Emnet undervises med 2x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier 1x2 timer per uke.
 • Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS371. Poengreduksjon 1 sp. Overlapp med FYS374 - poengreduskjon 10 sp.
 • Realfag