FHV313 Psykososiale faktorer og helse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Camilla Martha Ihlebæk

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:.Ingen

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer. Samlinger: 3 samlinger av 3-4 dager = 50 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, gruppearbeid, selvstudium og eksamen: 200 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring sosiale og psykologiske faktorer og mekanismer som påvirker menneskets helse, som f.eks. stress og mestring, psykososiale faktorer i arbeidslivet, subjektive helseplager, marginalisering og sykefravær, sosiale støtte og sosial kapital.

Dette lærer du

Studenten skal kunne forstå de komplekse sammenhengene mellom psykososiale faktorer og mekanismer, og helse. Studenten skal kunne bruke relevante verktøy for kartlegging og måling av psykologiske og sosiale faktorer.
 • Forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner, e-læring og selvstudium.
 • Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Canvas i mellomperioder. Alt pensum og ressurslitteratur finnes på CANVAS
 • Pensumliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
 • FHV330
 • Individuell muntlig eksamen på inntil 1/2 time, teller 100 %. A-F.

 • Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget og deltar i muntlig eksamen.
 • Ingen
 • Emnet er samlingsbasert: 3 samlinger av 3-4 dager (forelesninger og seminarer).
 • M-FOL / M-FOL-DEL
 • Fullstendig overlapp med emnet FMI313
 • GSK