EDS377 Utenrikspolitikk og Europa

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Elana Tovah Wilson Rowe

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Emnet går i vårparallelen, i oddetallsårene.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Utenrikspolitiske strategier påvirkes av - og påvirker - innenrikspolitikken i enhver stat. Dette emnet fokuserer på utenrikspolitikk og strategier i nordiske og europeiske land med fokus på hvordan disse landene navigere globale styringsstrukturer og geopolitiske konflikter og kamper i Europa og globalt. Ved å kombinere teoretiske og historiske perspektiver, vil dette kurset introdusere sentrale begreper i studiet av utenrikspolitikk og utenrikspolitiske strategier. Studentene vil kunne forstå hvordan stormakter og små stater bruker globale fora og relasjoner til andre stater for å oppnå nasjonale mål. Gjennom forelesninger, case-studier og gruppeaktiviterer opparbeider studentene en foreståelse for diplomati og utenrikspolitiske veivalg når det gjelder komplekse spørsmål om global styring, sikkerhet og ulike nasjonale og internasjonale agendaer.

Dette lærer du

1. Studentene skal få en dypere forståelse av utenrikspolitiske tradisjoner og praksis, spesielt i nordiske land og EU-land.

2. Studentene skal kunne forklare hvordan diplomati og utenrikspolitikk valg formes og tas i bruk i mellomstatlige relasjoner.

3. Studentene skal få en forståelse av utenrikspolitikk i forskjellige land, og vil kunne diskutere forskjellen mellom stormaktenes utenrikspolitikk kontra de utenrikspolitiske muligheter som regionale og 'små stater' har.

4. Studentene skal kunne skille mellom de ulike faglie tilnærmingene til utenrikspolitikk og dens konsekvenser for maktpolitiske relasjoner.

5. Studentene skal forbedre og styrke sine analytiske ferdigheter gjennom en selvstendig skriveøvelse og konsolidere kunnskap om utenrikspolitikk gjennom en eksamen.

 • Forelesninger, seminarer, diskusjoner
 • En litteraturliste vil være tilgjengelig i Canvas i god tid før kursstart.
 • Samlet vurdering. Semesteroppgave(15 sider) teller 50%, og avsluttende skriftlig eksamen teller 50% for avsluttende karakter. Eksamen og semesteroppgave kan kun besvares på engelsk.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Innlevering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • En ekstern sensor skal evaluere karaktersetting i sin helhet.
 • For å få karakter i emnet må studenten:

  1. Delta på 75% av forelesningene.

  2. Være til stede, delta og bestå alle klasseoppgaver, øvinger og seminarer som spesifisert av hovedlærer ved semesterstart.

 • 20 timer med forelesninger, 20 seminar-timer
 • M-IR
 • GSK