EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Shai André Divon

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:20

Frekvens:Annethvert år (partalls år)

Forventet arbeidsmengde:Ca 250 timer, inkludert undervisning, feltbesøk, samt selvstendig arbeid (f.eks. lesing og gruppearbeid).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Dette kurset tilbys i januarblokken. Dette emnet har undervisning/evaluering i januarblokka.

Om dette emnet

Dette er et fire ukers feltkurs utviklet av Noragric i samarbeid med lokale partnere i Udaipur, India. Kurset vil finne sted i Udaipur, Rajasthan, India.

Målene for kurset er todelt:

 • Å hjelpe studentene til å forstå kompleksiteten i praksis i utviklingsprosesser på landskapsnivå;
 • Og for å hjelpe elevene til å tilegne seg ferdigheter til å identifisere mangfoldet og motsetningene i utviklingspraksis.

Gjennom kurset skal studentene lære om utfordringer og muligheter i lokale virkeligheter og på tvers av kulturer. Studentene vil få mulighet til å oppleve forholdet mellom teori, metode og praksis gjennom en kombinasjon av klasseromsdiskusjoner, feltbesøk og utvikling og anvendelse av feltforskning. Vi skal utforske og oppleve ulike ideer, tilpasninger og løsninger på miljø- og utviklingsutfordringer og -muligheter.

Det faglige innholdet i kurset bygger på sentrale og overordnede temaer og perspektiver presentert i ulike kurs om globalt miljø, utvikling og landskap.

Kursaktiviteter vil omfatte:

 • introduksjon til India og Rajasthan med forelesninger av fageksperter om spesifikke temaer;
 • feltbesøk knyttet til fagtemaer og kontinuerlige diskusjoner.
 • Denne kunnskapen vil studentene deretter bruke til å utvikle en forskningsagenda med kontinuerlig veiledning, støtte og opplæring i anvendelse av feltdatainnsamlingsmetoder.
 • Til slutt skal studentene anvende sine feltforskningsmetoder for å oppleve utfordringer og muligheter i lokale virkeligheter i en interkulturell kontekst.

Dette lærer du

Kunnskap og kompetanse:

 • Identifisere sammenhengen mellom globale miljø, utviklings- og landskapsprosesser, kontekstuelle historier, kultur og lokal virkelighet.
 • Forstå lokalmiljø og utviklingsmuligheter og utfordringer, knytte dem til globale miljø- og utviklingsdiskurs, og identifisere strategier som brukes i lokale sammenhenger.

Ferdigheter:

 • Formulere et forskningstema som knytter sammen globalt og lokalt miljø, utviklings- og landskapsspørsmål og designe og anvende feltmetoder for datainnsamling.
 • Gjennomføre en analyse, formulere og presentere resultater som kombinerer teori, lokal virkelighet og feltdata for å forklare sammenhengen mellom globale miljø-, utviklings- og landskapsutfordringer og strategier som brukes for å håndtere disse.
 • Kurset kombinerer teori, praksis og applikasjon av forskningsferdigheter i en interkulturell kontekst. Studentene oppfordres til kontinuerlig å reflektere over hvordan emneinnholdet henger sammen med andre emner i studiet, og til annen relevant bakgrunn og erfaring som studentene måtte ha. Kombinasjonen av teori og praksis er designet for å gi en dypere forståelse av utviklings- og landskapsmodifikasjonsprosesser, samt konsepter og teorier som adresserer dem. Studentene oppfordres til å utøve en tverrfaglig tilnærming i å utforske konkrete emner og problemstillinger, og dermed utdype deres forståelse av teoretiske og tematiske sammenhenger og kompleksiteter. Studentene får også mulighet til å utforske grunnleggende feltforskningsmetoder.
 • Begge lærerne vil være til stede sammen med studentene i India under hele kursets varighet. Studentene vil ha kontinuerlig tilgang til kurslærere for veiledning, støtte og tilbakemelding.
 • Bakgrunnslitteratur:

  • Sainath, P. (2000): Everybody Loves a Good Drought: Stories from India's Poorest Districts. Penguin Books India.
  • Jaideep Hardikar (2013). A village awaits doomsday. Penguin Books India.
  • Jeffrey, C. 2017. Modern India: A very short introduction, Oxford: Oxford University Press

  Tilleggslitteratur og andre materialer vil gjøres tilgjengelig i løpet av kurset.

 • EDS101, GLA301 eller tilsvarende
 • Kursets evaluering (bestått/ikke bestått.) består av: grupp oppgave basert på feltarbeidet, muntlig presentasjon av oppgavens innhold; sammensatt vurdering av individuell innsats gjennom kurset.

  Karakter bestått/ikke bestått. • Ekstern sensor vil delta i evaluering og karaktersetting
 • Studenter som ønsker å delta på dette kurset må delta på et informasjonsmøte i september 2023.

  Obligatoriske aktiviteter i løpet av kurset: deltakelse i alle klasseromsaktiviteter, ekskursjoner, relaterte forelesninger og feltarbeid.

 • Totalt ca 150 timer
 • Andre-års studenter i B-IEDS programmet, og studenter i M-GLA programmet.
 • GSK