ECOL200 Generell økologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Erik Trond Aschehoug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturerte læringsaktiviteter: 50 timer. Egeninnsats/selvstudium: ca 200 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir innsikt i organismenes forhold til hverandre og deres omgivelser både på individ, populasjons, samfunns- og økosystem nivå. Ved fullført kvalifikasjon vil studentene ha oppnådd evnen til å bidra i faglige diskusjoner rundt økologi-relaterte temaer, samt engasjere seg i økologifaget som forskere, naturforvaltere og politikkinteresserte borgere.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene har forståelse for teoretisk og empirisk økologi. God kunnskap om ulike prosesser innen økologi som f.eks. naturlig seleksjon, populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, trofiske interaksjoner, biogeografi, samt menneskenes påvirkning på økosystem.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene ha oppnådd gode ferdigheter innen:

 • lese og tolke vitenskapelige figurer og grafer
 • teste økologi-relaterte ideer og hypoteser ved hjelp av grunnleggende forskningsmetoder/eksperimenter
 • tenke kritisk om vitenskapelig forskning innen økologiens fagområde.

Generell kompetanse:

Emnet gir god innsikt i de teoretiske, praktiske og matematiske aspektene rundt økologi, samt menneskenes påvirkning på økosystem. Denne kompetansen vil gi studentene et godt grunnlag for videre arbeid innen økologi og naturforvaltning samt evnen til å engasjere seg i samfunnsdebatter rundt politiske handlinger som påvirker økosystemer.

 • Forelesninger og gruppediskusjoner.
 • Kommunikasjon under forelesninger og gruppediskusjoner to ganger i uken.
 • Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
 • Mappevurdering som består av tre, to-timers skriftlig oppgaver og som gjennomføres i undervisningsperioden.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Kvalitetsikres gjennom bruk av ekstern sensor.
 • Deltakelse på samarbeidsoppgaver.
 • Studenter som ønsker å ta emnet på nytt må gjennomføre obligatoriske aktiviteter og mappevurdering for å få karakter i emnet.
 • Kollokvier: 4 timer pr uke i 13 uker.
 • Realfag