Course info

ECN311 Microeconomics III

Emneansvarlige: Daniel Muluwork Atsbeha, Kyrre Rickertsen
Medvirkende: Arnar Mar Buason
Studiepoeng: 10
Institutt: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Første gang 2007H
Fortrinnsrett: Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Emnets innhold:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Læringsutbytte:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Læringsmåter:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Læringsstøtte:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Pensum:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Obligatorisk aktivitet:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Eksamen:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Normert arbeidsmengde:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Opptakskrav:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Undervisningstid:
Kurset går på engelsk. Se engelsk tekst for beskrivelse.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått