Detaljer om emnet BUS316

BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:
 • Sentrale begreper i tradisjonell og strategisk økonomistyring 
 • Grunnleggende om kalkyler og kalkulasjon i økonomistyring
 • Historisk utvikling av ulike metoder innen økonomistyring
 • Hva er ABC, hvordan og hvorfor, og for hvem?
 • Forskjellige filosofier innen ABC-analyse
 • Organisering av et ABC-prosjekt, hvordan praktisk gjennomføre
 • Fordypning i hovedstegene i en ABC-analyse, herunder:
  • Forståelse av fordelingsobjekter - kunder, produkter, tjenester, ordre, prosjekter
  • Aktivitetsstudier og aktivitetsanalyser
  • Ressursanalyser
  • Hvordan velge relevante kostnadsdrivere for analyse
  • Revidering av beregnet dekningsbidrag og direkte kost.
  • Sammenstilling av resultat
 • Hvordan bruke resultater fra analysen - økonomisk virksomhetsstyring med ABC
Læringsutbytte:
 • Kunne prinsippene og metode for ABC-analyse
 • Forstå prinsippene for god og verdiskapende økonomisk virksomhetsstyring
 • Beregne reell lønnsomhet, særlig på kunder og produkter
 • Være i stand til å gjennomføre en ABC-analyse
Læringsaktiviteter:
Digitalt baserte forelesninger, gruppearbeid (digital løsning), utvalgte innslag gjesteforelesere, case-basert undervisning
Pensum:
Utvalgte fagartikler. Presenteres før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at man besitter grunnleggende kunnskaper innen finansregnskap og økonomistyring, tilsvarende BUS110 og BUS210.
Vurderingsordning:
Digitalt basert avsluttende eksamen, 3,5 timer, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer: 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått