BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Øystein Dahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer:

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

 • Sentrale begreper i tradisjonell og strategisk økonomistyring
 • Grunnleggende om kalkyler og kalkulasjon i økonomistyring
 • Historisk utvikling av ulike metoder innen økonomistyring
 • Hva er ABC, hvordan og hvorfor, og for hvem?
 • Forskjellige filosofier innen ABC-analyse
 • Organisering av et ABC-prosjekt, hvordan praktisk gjennomføre
 • Fordypning i hovedstegene i en ABC-analyse, herunder:
  • Forståelse av fordelingsobjekter - kunder, produkter, tjenester, ordre, prosjekter
  • Aktivitetsstudier og aktivitetsanalyser
  • Ressursanalyser
  • Hvordan velge relevante kostnadsdrivere for analyse
  • Revidering av beregnet dekningsbidrag og direkte kost.
  • Sammenstilling av resultat
 • Hvordan bruke resultater fra analysen - økonomisk virksomhetsstyring med ABC

Dette lærer du

 • Kunne prinsippene og metode for ABC-analyse
 • Forstå prinsippene for god og verdiskapende økonomisk virksomhetsstyring
 • Beregne reell lønnsomhet, særlig på kunder og produkter
 • Være i stand til å gjennomføre en ABC-analyse
 • Forelesning på campus. 2 dager forelesning - case arbeid - 1 dag med gjennomgang caser og oppsummering
 • Utvalgte fagartikler. Presenteres før kursstart.
 • Det forutsettes at man besitter grunnleggende kunnskaper innen finansregnskap og økonomistyring, tilsvarende BUS110 og BUS210.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, som teller 100 %.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Studentene må utvikle et casestudie som presenteres siste forelesningsdag.

  Casestudiet gjøres i grupper og alle studenter må ha deltatt i et casestudie for å kunne ta eksamen.

 • Tre ukers undervisning. To fulle dager i starten av kurset, casearbeid, full avsluttende dag.
 • BUS316F - nettversjon
 • Emnet er forbeholdt masterstudenter ved NMBU og tredje års bachelorstudenter på økonomi og administrasjon, og bachelor økonomi, ledelse og IT.