BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - Nettversjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Øystein Dahl

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Kurset fokuserer på utvikling og oppbygging av modeller til bruk i vanlig forretningsdrift. Eksempler er modeller for investering, produktkalkyler, budsjettering, kostnadsfordeling, personalrapportering.

Det forutsettes gode grunnleggende ferdigheter i Excel. Det legges mindre vekt på ren Excel-opplæring, og mer på praktisk bruk av Excel til å støtte en hverdag som økonom, fra datainnhenting, bearbeiding til presentasjon

Det gis grundig opplæring i oppslags- og referanseformler, bruk av forskyvning() og indirekte(), og behandling av ustrukturerte data ved hjelp av avansert oppbygging av tekst-formler.

Videre vil det være fordypning i bruk av pivot-tabeller for hurtig og presis databehandling. Vi tar for oss forskjellige typer grafer, og kombinasjon av grafer og kobling med dynamiske bilder.

Det gis en grunnleggende innføring i bruk og oppbygging av makroer (det er imidlertid ikke et kurs i makroprogrammering).

Dette lærer du

 • Kunne håndtere større datamengder og gjøre dem om til forståelig og håndterlig informasjon
 • Kunne lage modeller som effektivt lar seg oppdatere periodisk
 • Kunne lage gode presentasjoner av data
 • Kunne effektivt håndtere ekstern informasjon inn i egne Excel-modeller
 • Kunne bruke formler effektiv - fokus på oppslagsformler, tekst og logikk
 • Kjenne til bruk av makroer
 • Forelesning på campus som er mulig å følge fysisk eller digitalt (visning av presentasjon med lyd fra forelesning)
 • Øvingslærere vil være til disposisjon for oppgavestøtte.
 • Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
 • 3 timers hjemmeeksamen

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Undervisning i tre uker. To dobbelttimer to dager i uken
 • 5 studiepoeng overlapp med BUS234.
 • GSK