BUS230 Operasjonsanalyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Marie Gotteberg Steen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Operasjonsanalyse er en tilnærming til beslutningstaking som anvender utstrakt bruk av kvantitative metoder. Kurset har som mål å introdusere studentene til anvendelse av kvantitative teknikker på problemer hvor modeller fanger problemstrukturen, og bruker dem til å optimere beslutningsutfall. De viktigste metodene som behandles er lineær programmering inkludert grafisk analyse og sensitivitetsanalyse, ulike klasser av nettverksmodeller, heltalls/binær programmering, ikke-lineær programmering, målprogrammering, kø-teori og prognosemodeller. Det brukes en kombinasjon av forelesninger med gjennomgang av eksempler, og dataøvelser for å demonstrere hvordan utvikling i datakraft har gjort disse teknikkene mer tilgjengelig for ledere, og hvordan teknikkene kan anvendes i en lang rekke ulike situasjoner. Disse grove målene er koblet til en rekke eksplisitte læringsmål angitt nedenfor.

Dette lærer du

Kunnskaper

Studentene skal ved fullført kurs være i stand til å:

 • diskutere praktisk bruk av teknikken som er gjennomgått
 • bruke modelleringsteknikker som er gjennomgått til å strukturere ledelsesproblemer
 • løse modeller som er bygget ved hjelp av teknikkene som er gjennomgått
 • demonstrere at de kan identifisere hvilke av de gjennomgåtte teknikkene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt ledelsesproblem
 • demonstrere at de kan tolke resultatene av sin analyse av et ledelsesproblem

Ferdigheter

Studentene skal ved fullført kurs:

 • være i stand til å demonstrere at de kan bygge og analysere en modell av et ledelsesproblem
 • være i stand til å demonstrere sine evner til å anvende sine datakunnskaper for å understøtte sin analyse av et ledelsesproblem
 • ha utviklet sine kvantitative ferdigheter og modelleringsferdigheter
 • Forelesninger (2 timer/uke) med integrert bruk av IKT, spesielt bruk av regneark, for å gjennomgå ulike modeller interaktivt i klassen.

  PC-lab undervisning (2 timer/uke) hvor studentene deles inn i grupper.

 • Foreleser har ingen fast treffetid, men er tilgjengelig for faglig veiledning gjennom e-post og telefon, samt for besøk på kontoret etteravtale gjennom hele semesteret. Hjelpelærene er også tilgjengelig for faglig veiledning etter avtale.
 • Deler av Hillier, F. S. and M. S. Hillier: "Introduction to Management Science", eller tilsvarende bok.
 • Innføringsemner i matematikk, statistikk og mikroøkonomi (ECN102/MATH100, STAT100, ECN110)
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Obligatoriske aktiviteter, minimum 9 av 12 innleveringer (eller 75%) må bestås. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til og med året etter at de er godkjent.
 • Forelesninger: 26 timer (2 timer per uke). Øvinger/PC-lab: 26 timer (2 timer per uke)
 • Emnet overlapper 5 sp med BUS336.
 • GSK