BUS133F Excel for økonomer - Nettversjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Øystein Dahl

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i oppbygging og strukturering av modeller med bruk av formler, funksjoner og tabeller. Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkl. eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle økonomimodeller.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer grafer og diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • sortere og filtrere data
 • bahandle data fra eksterne kilder
 • bruke excels innebygde tabellfunksjon
 • lage pivot-tabeller

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel
 • Alle forelesning gis på forhåndsinnspilte videoer.

  Videoene er 5-30 minutter lange og gruppes ukevis. Til hver uke hører det ukesoppgaver og en quiz.

  Studentene tilbys øvingstimer (2 timer) med læringsassistenter. Øvingstimene gjennomføres digitalt.

 • Ingen obligatorisk lærebok. men anbefalt læringsstøtte i "Excel for økonomistudenter", Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
 • 3 timer, hjemmeeksamen, på excel, med alle hjelpemidler

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Ukentlig quiz.

  Studentene må ha fått over 50 % rett på minst 2/3 av quizene for å få godkjent kravet til obligatorisk aktivitet

 • Alle forelesning gis på forhåndsinnspilte videoer.

  Videoene er 5-30 minutter lange og gruppes ukevis. Til hver uke hører det ukesoppgaver og en quiz.

  Studentene tilbys øvingstimer (2 timer) med læringsassistenter. Øvingstimene gjennomføres digitalt.

 • 5 studiepoeng overlapp mot BUS133 og BUS134-B.
 • Generell studiekompetanse (GSK).

  Studenter med studierett på Enkeltemner, (Generell studiekompetanse, Realfag, Digitale økonomiemner) og Etter- og videreutdanning, kan melde seg opp i emnet.