BUS133 Excel for økonomer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Øystein Dahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i oppbygging og strukturering av modeller med bruk av formler, funksjoner og tabeller. Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkl. eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle økonomimodeller. II den utstrekning det lar seg gjøre vil det jobbes med modeller for å behandle problemstillinger fra andre emner for studentene.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer grafer og diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • sortere og filtrere data
 • bahandle data fra eksterne kilder
 • bruke excels innebygde tabellfunksjon
 • lage pivot-tabeller

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel
 • Forelesninger på campus med presentasjon av Excel.

  Øvinger på datalab med øvingslærere.

 • Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
 • Avsluttende eksamen (på Campus) gjennomført på Excel, teller 100 %. Varighet: 3 timer.

 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Ingen obligatoriske innleveringsoppgaver.
 • 2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
 • 5 studiepoeng overlapp med BUS133F og BUS134-B.
 • GSK