BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Linda Liberg Bergaust

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Tre uker i august med:

 • Forelesninger: 20 t.
 • Laboratorieøvelser og journalskriving: 60 t.
 • Utferd: 15 t.
 • Laging og presentasjon av poster: 30 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi. Kurset gir innsikt i den faglige bredden på fakultetet gjennom forelesninger og laboratorieøvelser fra de ulike fagområdene i bioteknologi, kjemi og bioinformatikk. Gjesteforelesere inviteres hvert år til å undervise i bioetikk og om kritisk bruk av (vitenskapelig) informasjon og litteratur. Studentene lærer også skriftlig og muntlig formidling av vitenskapelig informasjon med en "poster"-oppgave. En viktig del av kurset består av en utferd til bioteknologiske og kjemiske bedrifter, hvor studentene får innsyn i industrien og hvordan næringslivet bidrar til å nå relevante bærekraftsmål. Kurset gir også innføring i laboratoriesikkerhet (HMS).

Dette lærer du

For å bestå BIO101 må studenten delta på alle laboratorieøvinger, samt oppnå "bestått" på alle labrapporter og posteroppgaven.

Ved fullført introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi skal studenten:

Kunnskap

 • Ha grunnleggende oversikt over kjemisk, biostatistisk og bioteknologisk forskning på NMBU.
 • Ha ervervet noe kjennskap til bioteknologisk/kjemisk industri og deres bidrag til FNs bærekraftsmål.
 • Ha blitt kjent med både undervisere og mange studiekamerater.

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre enkle laboratorieforsøk innen mikrobiologi, kjemi, genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og bioinformatikk.
 • Klare å lage en vitenskapelig poster, samt formidle innholdet muntlig.
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet.
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere rundt noen grunnleggende etiske og moralske problemstillinger innen bioteknologisk/kjemisk forskning og vitenskap.
 • Grunnleggende innsikt i hvordan arbeid innen kjemi og bioteknologi kan bidra til FNs bærekraftsmål.
 • Klare å samle og oppsummere vitenskaplig informasjon.
  • Forelesninger.
  • Utferd.
  • Bruk av dataverktøy for å lage en poster.
  • Skriftlig rapportering fra labøvelser.
  • Muntlig presentasjon av poster.
 • Opplæring i dataverktøy til bruk i litteratursøk og laging av poster.

  Canvas.

 • Utlevert materiale.
 • Realfag.
 • BIO101 har mappevurdering. Det betyr at studentene får tilbakemelding på innleveringene/ posteroppgaven for et økt læringsutbytte.

  Godkjente laboratoriejournaler.

  • Studentene får tilbakemeldinger på innleverte journaler.

  Presentasjon av en poster.

  • Studentene får tilbakemelding på posteroppgaven av veileder.


 • Ekstern sensor godkjenner forslaget til postertemaer.

  Interne sensorer evaluerer labrapporter og posterpresentasjonene.

  • Forelesninger og laboratorieøvelser.
  • Utferd.
  • Innlevering av labrapporter.
  • Lage og presentere vitenskapelig poster.
 • Introduksjonskurs for nye studenter på

  • Bachelorprogrammet i Bioteknologi
  • Bachelorprogrammet i Kjemi
  • Masterprogrammet i Teknologi (siv.ing.), retning kjemi og bioteknologi.
 • Tre uker i august med:

  • 20 t. forelesninger.
  • 20 t. laboratorieøvelser.
  • To dagers utferd.
 • B-BIOTEK; B-KJEMI; M-KB
 • BIO140 Innføringsemne i Biologi, 2 sp.
 • Realfag