AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Odd Ivar Lekang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Øvelser og hjemmearbeid, ca. 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet er konsentrert om produksjonsutstyr, vesentlig for atlantisk laks og regnbueørret. Gjennom laboratorieøvelser vil studentene lære om aspekter i intensiv fiskeoppdrett som er viktige for å kunne ivareta en god produksjon, samt god fiskevelferd. Emnet inneholder øvelser knyttet til måling av vannkvalitet og bruk av ulike typer utstyr og tiltak for å forbedre vannkvaliteten. Videre omfatter emnet kunnskap og bruk av en rekke andre viktige utstyrstyper som inngår i et fiskeproduksjonsanlegg.

Dette lærer du

Studentene skal gis praktisk innsikt i sentralt teknisk utstyr som brukes i internasjonal akvakultur. Fokus er rettet mot landbasert fiskeoppdrett og produksjonsmetoder.
 • Laboratorieøvelser med journal.
 • Faglærer er tilgjengelig for bistand i arbeidstiden, via e-post og overtelefon utenom undervisningstiden. Laboratorieøvelsene gjennomføres med veiledning og teknisk assistanse fra andre ved fakultetet som er tilgjengelige gjennom arbeidsdagen.
 • Oversikt deles ut under forlesningene.
 • Laboratorierapporter teller 1/1.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • 3 timer laboratorieøvelser per uke.

  Totalt 6 timer forelesninger, 35 timer laboratorieøvelser,.

 • Fem poeng overlapp med tidligere emne AQT250.
 • GSK