AQN351 Bærekraftige fôrråvarer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Bente Synnøve Ruyter

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Emnet vil ha fokus på nye og bærekraftige råvarer som kan benyttes i fiskefôr og som ikke konkurrerer med råvarer som kan brukes som menneskemat. Fornybare fôrressurser som vil bli omtalt er vegetabilske fôrråvarer, inkl. genmodifiserte plantevekster, insekter, gjær og bakterier, makro- og mikroalger, krill og andre dyr fra havet. Det vil være fokus på egnethet i forhold til råvarekvalitet, næringssammensetning, produksjonseffektivitet, fiskehelse og velferd og deres effekter på sluttproduktet. Prosessering av råvarene vil også bli vektlagt, herunder innovative bioraffineringsmetoder for å konvertere naturlige bioressurser til fôringredienser av høy kvalitet for fisk. Videre vil emnet ha fokus på råvarenes miljøavtrykk (LCA) som er et avgjørende elementer i en bærekraftig fôrproduksjon.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene har

 • bred oversikt over alternative fôrråvarer til oppdrettsfisk og deres egnethet
 • kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for valg av bærekraftige fôrråvarer

Generell kompetanse

 • Studentene er ved emnets avslutning i stand til å delta i samfunnsdebatten om tema og bidra til videre faglig utvikling av nye bærekraftige fôringredienser.
 • Forelesninger, øvinger med utarbeidelse av rapport, gruppearbeid med presentasjon.
 • Canvas
 • Liste over pensumlitteratur oppgis ved emnets start.
 • Muntlig eksamen

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor vurderer et utvalg av prosjektoppgavene og eksamensbesvarelser.
 • Øvinger med innlevert rapport, deltakelse i gruppearbeid, deltakelse på gjesteforelesninger
 • Masterstudenter i akvakultur
 • Realfag