AOS300 Mitt lederskap

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Gro Ladegård

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:90

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer: Obligatoriske samlinger ca. 40 timer, ca. 85 timer til lesning og oppgaveløsning.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Emnet omfatter gjennomgang av sentrale temaer i ledelse av medarbeidere og team. Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og lederrolle i samspill med andre. Læringsmetodene veksler mellom kunnskapstilegnelse, selvrefleksjon, oppgaveløsning og ferdighetstrening. Vi går igjennom følgende temaer: Egne lederegenskaper og egen lederrolle, lederstiler, lederstrukturer, etikk og samspill, team og teamledelse, makt og innflytelse, endringsledelse og kommunikasjon samt styring og ledelse.

Emnet er relevant for FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi drøfter etikk i ledelse, bedriftsdemokrati og medvirkning som deler av et ansvarlig og trygt arbeidsliv.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha avansert kunnskap om ledelse i organisasjoner. Dette inkluderer lederatferd, etikk og makt.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i kommunikasjon og teamarbeid.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå ledelse i team og organisasjoner. Studentene skal ha verktøy for selvrefleksjon og tilbakemeldinger til andre. Studentene skal ha evne til etisk refleksjon over forhold i arbeidslivet.

 • Forelesninger, gruppearbeid, casearbeid, øvelser, presentasjoner, refleksjonsnotater.
 • Veiledning i grupper
 • Pensumbok: Leadership in Organizations Global Edition av Gary A. Yukl

  9. utgave. Utgitt av Pearson Education, 2020.

 • Bachelor økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
 • Muntlig gruppepresentasjon. Vurdering: bestått/ikke bestått.

  Muntlig gruppeeksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer den avsluttende oppgaven og vurderer den muntlige fremleggingen.
 • Obligatorisk frammøte på alle samlingene og deltakelse i gruppearbeid og innleveringer.
 • 8 hele dager med obligatoriske samlinger.

  Emnet vil starte tirsdag i uke 33 og oppmøte på samlinger må påregnes i hele blokkperioden.

 • Emnet er forbeholdt masterstudenter i økonomi og administrasjon, entreprenørskap og innovasjon, og bioøkonomi. Masterstudenter som tilfredsstiller forkunnskapskravene, kan søke om plass ved å henvende seg til studieveileder-hh@nmbu.no