Course code ZOOL300

ZOOL300 Økologisk entomologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Paal Krokene
Medvirkende: Ruben Erik Roos
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har som hovedmål å gi studentene innsikt i viktige temaer innen utvalgte områder av insektøkologi: evolusjon, insekt-planteinteraksjoner, økosystemfunksjoner, biomangfold og bevaring. Undervisningen er basert på at studentene i grupper skal tilegne seg kunnskap innen tre ulike temaer og presentere et sammendrag fra vært tema for de andre studentene. Etter at alle temaer er presentert, vil studentene individuelt utarbeide en forskningssøknad innen ett av temaene og deretter evaluere hverandres søknader. Lærerne vil ha korte gjennomganger av ulike temaer og metoder, men de fleste timene vil bestå av veiledning i grupper og studentpresentasjoner.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha faglig dybde innen sentrale områder av økologisk entomologi.

Ferdigheter: Studenten skal kunne danne seg et overblikk over temaer innen insektøkologi basert på vitenskapelig litteratur og databaser. Studenten skal videre kunne forholde seg kritisk til forskningsmetoder og tilgjengelig kunnskap innen disiplinen og være i stand til å oppsummere og presentere relevante temaer for andre. Studenten skal også kunne klare å se forskningsbehov, utvikle et prosjekt og skrive en forenklet søknad for å belyse dette videre. Studentene skal også ha lært å vurdere og diskutere vitenskapelige prosjektsøknader skrevet av andre.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være fortrolig med sentrale temaer innenfor insektøkologi, kunne finne, vurdere og sammenfatte vitenskapelig litteratur innen emnet, identifisere kunnskapshull og argumentere for hvordan disse kan lukkes og sette temaet i en større sammenheng.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på at studentene jobber i grupper for å tilegne seg kunnskap innen tre temaer, og individuelt med utvikling av prosjektsøknad og vurdering av andres søknader. Undervisningsformen vil variere i løpet av semesteret og inkluderer lærergjennomganger, kontaktmøter der lærer vil bistå som veileder, eget arbeid og studentpresentasjoner.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Vitenskapelig litteratur (engelskspråklig).
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL240, ECOL200.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må delta på minst 80% av den strukturerte undervisningstiden
Vurderingsordning:
Gruppearbeid med litteraturutvalg og fremføringer teller 40%. Individuelt skrevet prosjektsøknad og vurdering av andres søknader teller 60%. Begge deler må være bestått. 
Sensor:
Ekstern sensor benyttes for kvalitetssikring.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Litteratursøk, forberedelse til fremlegging, utforming av forskningssøknad og evaluering av andres søknader: 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2+4 timer pr uke i ca. 10 uker
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått