Course code ZOOL300

ZOOL300 Økologisk entomologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lisa Fagerli Lunde
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har som hovedmål å gi studentene innsikt i viktige og aktuelle temaer om insekters økologi sett i en global sammenheng. Viktige temaer er biomangfold, økosystemfunksjoner, insekt-planteinteraksjoner, adferd og evolusjon. I kurset vil studentene lære å finne og sammenfatte relevant vitenskapelig litteratur, identifisere kunnskapsmangler, holde presentasjoner og skrive en forskningssøknad innen et av hovedtemaene.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten har inngående kunnskap i viktige og aktuelle temaer om insekters økologi sett i en global sammenheng.

Ferdigheter: Studenten kan finne og velge ut relevant vitenskapelig litteratur innen et oppgitt emne i insekters økologi. Studenten kan forholde seg kritisk til tilgjengelig kunnskap innen disiplinen og være i stand til å oppsummere og presentere oppdatert kunnskapsstatus i et oppgitt emne. Studenten kan finne kunnskapsbehov og skrive en forenklet forskningssøknad innen insektøkologi. Studentene kan vurdere og diskutere vitenskapelige prosjektsøknader.

Generell kompetanse: Studenten kan finne, vurdere og sammenfatte vitenskapelig litteratur, identifisere kunnskapshull og argumentere for hvordan disse kan lukkes. Studentene har erfaring med å jobbe i grupper, diskutere vitenskapelig litteratur med medstudenter, og kjenner til hvordan forskningssøknader bygges opp og vurderes.  

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er delt inn i to deler. Del 1 er basert på at studentene selv skal tilegne seg oppdatert og relevant kunnskap innen tre ulike temaer og presentere muntlige sammendrag for andre studenter. Dette arbeidet foregår i grupper. Del 2 er basert på at studenter skal finne et kunnskapsbehov innenfor et av temaene i del 1 og skrive en enkel forskningssøknad som vil dekke dette kunnskapsbehovet. Studentene vil også evaluere hverandres søknader og være med på et rådsmøte for å kåre den beste forskningssøknaden.I løpet av kurset vil lærerne ha korte gjennomganger, samt gi tilbakemeldinger på utvelgelse av litteratur, presentasjoner, forskningssøknader og vurdering av andres søknader.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Vitenskapelig litteratur (engelskspråklig).
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL200.
Anbefalte forkunnskaper:
ZOOL240
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må delta på minst 80% av den strukturerte undervisningstiden
Vurderingsordning:
Litteratursøk og fremføringer teller 40% av mappevurderingen og individuelt skrevet prosjektsøknad og vurdering av andres søknader teller 60% av mappevurderingen. Begge deler må være bestått. 
Sensor:
Intern og ekstern sensor benyttes for kvalitetssikring i emnet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Litteratursøk, forberedelse til fremlegging, utforming av forskningssøknad og evaluering av andres søknader: 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2+4 timer pr uke i ca. 10 uker
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer