Course code ZOOL300

ZOOL300 Økologisk entomologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ruben Erik Roos
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Emnet har som hovedmål å gi studentene innsikt i viktige og aktuelle temaer om insekters økologi sett i en global sammenheng. Viktige temaer er biomangfold, økosystemfunksjoner, insekt-planteinteraksjoner, adferd og evolusjon. I kurset vil studentene lære å finne og sammenfatte relevant vitenskapelig litteratur, identifisere kunnskapsmangler, holde presentasjoner og skrive en forskningssøknad innen et av hovedtemaene.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten har inngående kunnskap i viktige og aktuelle temaer om insekters økologi sett i en global sammenheng.

Ferdigheter: Studenten kan finne og velge ut relevant vitenskapelig litteratur innen et oppgitt emne i insekters økologi. Studenten kan forholde seg kritisk til tilgjengelig kunnskap innen disiplinen og være i stand til å oppsummere og presentere oppdatert kunnskapsstatus i et oppgitt emne. Studenten kan finne kunnskapsbehov og skrive en forenklet forskningssøknad innen insektøkologi. Studentene kan vurdere og diskutere vitenskapelige prosjektsøknader.

Generell kompetanse: Studenten kan finne, vurdere og sammenfatte vitenskapelig litteratur, identifisere kunnskapshull og argumentere for hvordan disse kan lukkes. Studentene har erfaring med å jobbe i grupper, diskutere vitenskapelig litteratur med medstudenter, og kjenner til hvordan forskningssøknader bygges opp og vurderes.  

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er delt inn i to deler. Del 1 er basert på at studentene selv skal tilegne seg oppdatert og relevant kunnskap innen tre ulike temaer og presentere muntlige sammendrag for andre studenter. Dette arbeidet foregår i grupper. Del 2 er basert på at studenter skal finne et kunnskapsbehov innenfor et av temaene i del 1 og skrive en enkel forskningssøknad som vil dekke dette kunnskapsbehovet. Studentene vil også evaluere hverandres søknader og være med på et rådsmøte for å kåre den beste forskningssøknaden.I løpet av kurset vil lærerne ha korte gjennomganger, samt gi tilbakemeldinger på utvelgelse av litteratur, presentasjoner, forskningssøknader og vurdering av andres søknader.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Vitenskapelig litteratur (engelskspråklig).
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL240, ECOL200.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må delta på minst 80% av den strukturerte undervisningstiden
Vurderingsordning:
Litteratursøk og fremføringer teller 40% av mappevurderingen og individuelt skrevet prosjektsøknad og vurdering av andres søknader teller 60% av mappevurderingen. Begge deler må være bestått. 
Sensor:
Intern og ekstern sensor benyttes for kvalitetssikring i emnet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Litteratursøk, forberedelse til fremlegging, utforming av forskningssøknad og evaluering av andres søknader: 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2+4 timer pr uke i ca. 10 uker
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått