Course code ZOOL220

ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Rannveig Margrete Vigdisdatter Jacobsen
Medvirkende: Tone Aasbø Granerud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har som hovedmål å øke kunnskap om og interesse for insekter og edderkoppdyr. Det er fokus på gruppenes biomangfold, systematikk og økologiske rolle. I tillegg fokuserer vi på gruppenes betydning for mennesker som skadegjørere og viktige leverandører av økosystemtjenester. De viktigste gruppene av insekter og edderkoppdyr læres til orden og/eller familienivå ved hjelp av lab-øvelser og feltkurs. Økologi, biologi og innsamlingsmetoder av utvalgte insektgrupper læres ved prosjektoppgaver som studentene selv løser og presenterer for andre på feltkurs.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha bred kunnskap om norske insekter og edderkoppdyrs systematikk, mangfold, næringsvalg, biologi, betydning for mennesker og funksjon i økosystemer. Studenten kan også oppdatere sin kunnskap innen fagområdet. I tillegg kjenner studenten til relevante innsamlingsteknikker for insekter og edderkoppdyr.

Ferdigheter: Studenten kan anvende den faglige kunnskapen og treffe begrunnede valg innen forvaltning, skade og nyttevurdering av insekter. Studenten kan sortere og grovbestemme insekter og edderkoppdyr til orden/familienivå. Studenten skal være fortrolig med innsamlingsmetoder og kunne gjennomføre og presentere en enkel undersøkelse.

Generell kompetanse: Studentene kan gjennomføre en enkel undersøkelse som del av en gruppe og utveksle og formidle resultatene muntlig.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på ukentlige forelesninger og lab-øvelser. I tillegg kommer et tre dagers sommerkurs med en prosjektoppgave gjennomført i grupper, der studentene selv har ansvar for gjennomføring og presentasjon av resultater. Det blir satt ut systematiske prøver, der studentene enkeltvis eller i samarbeid med andre, kan øve seg på systematikken.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere er tilgjengelige under laboratorieøvelsene og feltkurset.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent gjennomføring av laboratorieøvelser og feltkurs.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen i vårparallellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk prøve avholdes på siste lab-kurs og teller 1/3 av karakteren. Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet. 
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt ved utforming av oppgaver og retting av skriftelig eksamen.
Merknader:
Det vil bli satt fram stereomikroskop til systematisk prøve.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs: 25 timer. Studentenes egetarbeid 65 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer