Course code ZOOL220

ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tone Birkemoe
Medvirkende: Tone Aasbø Granerud, Rannveig Margrete Jacobsen, Hanne Eik Pilskog, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Paal Krokene, Nina Trandem
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som omhandles er insektenes og edderkoppdyrenes bygning, forekomst i ulike habitater, trofinivå og betydning for mennesker som skade og nyttedyr. Økologiske forhold vektlegges. De viktigest gruppene av insekter og edderkoppdyr læres til orden og/eller familienivå ved hjelp av lab-øvelser og feltkurs. Økologi, biologi og innsamlingsmetoder av utvalgte insektgrupper læres ved prosjektoppgaver som studentene selv løser og gjennomgår i plenum på feltkurs.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om norske insekter og edderkoppdyrs systematikk, diversitet, næringsvalg, biologi og funksjon i økosystemer samt betydning for mennesker.

Ferdigheter: Studenten skal kunne sortere og grovbestemme insekter og edderkoppdyr ned til orden og/eller familienivå, være fortrolig med innsamlingsmetoder og bestemmelseslitteratur og kunne gjennomføre og presentere en undersøkelse om insekter. Studenten skal kunne bruke kunnskapen om insekter i et naturforvaltningsperspektiv og i forhold til skade/nytte på for mennesker.    Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være kjent med insekters og edderkoppdyrs systematikk, diversitet og betydning for økosystemfunksjoner og mennesker i Norge.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på ukentlige forelesninger og lab-øvelser. I tillegg kommer et tre dagers sommerkurs med en prosjektoppgave gjennomført i grupper, der studentene selv har ansvar for å gjennomføring og presentasjon av resultater. Det blir satt ut systematiske prøver, der studentene enkeltvis eller i samarbeid med andre, kan øve seg på systematikken.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere ertilgjengelige underlaboratorieøvelsene og feltkurset.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelsene og feltkurset.
Vurderingsordning:
Eksamen har tre deler hvorav to har betydning for karakteren. Skriftlig eksamen i vårparallellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk prøve avholdes på siste lab-kurs og teller 1/3 på karakteren. Begge deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått. I tillegg må studentene ha godkjent presentasjon av feltoppgave på slutten av feltkurset.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt ved utforming av oppgaver og retting av skriftelig eksamen.
Merknader:
Det vil bli satt fram stereomikroskop til systematisk prøve.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs: 30 timer. Studentenes egetarbeid 90 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått