Course code ZOOL220

ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jonas Lystrup Andresen
Medvirkende: Tone Aasbø Granerud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Emnet har som hovedmål å øke kunnskap om og interesse for insekter og edderkoppdyr. Det er fokus på gruppenes biomangfold, systematikk og økologiske rolle. I tillegg fokuserer vi på gruppenes betydning for mennesker som skadegjørere og viktige leverandører av økosystemtjenester. De viktigste gruppene av insekter og edderkoppdyr læres til orden og/eller familienivå ved hjelp av lab-øvelser og feltkurs. Økologi, biologi og innsamlingsmetoder av utvalgte insektgrupper læres ved prosjektoppgaver som studentene selv løser og presenterer for andre på feltkurs.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha bred kunnskap om norske insekter og edderkoppdyrs systematikk, mangfold, næringsvalg, biologi, betydning for mennesker og funksjon i økosystemer. Studenten kan også oppdatere sin kunnskap innen fagområdet. I tillegg kjenner studenten til relevante innsamlingsteknikker for insekter og edderkoppdyr.

Ferdigheter: Studenten kan anvende den faglige kunnskapen og treffe begrunnede valg innen forvaltning, skade og nyttevurdering av insekter. Studenten kan sortere og grovbestemme insekter og edderkoppdyr til orden/familienivå. Studenten skal være fortrolig med innsamlingsmetoder og kunne gjennomføre og presentere en enkel undersøkelse.

Generell kompetanse: Studentene kan gjennomføre en enkel undersøkelse som del av en gruppe og utveksle og formidle resultatene muntlig.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på ukentlige forelesninger og lab-øvelser. I tillegg kommer et tre dagers sommerkurs med en prosjektoppgave gjennomført i grupper, der studentene selv har ansvar for gjennomføring og presentasjon av resultater. Det blir satt ut systematiske prøver, der studentene enkeltvis eller i samarbeid med andre, kan øve seg på systematikken.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere ertilgjengelige underlaboratorieøvelsene og feltkurset.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent gjennomføring av laboratorieøvelser og feltkurs.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen i vårparallellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk prøve avholdes på siste lab-kurs og teller 1/3 av karakteren. Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet. 
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt ved utforming av oppgaver og retting av skriftelig eksamen.
Merknader:
Det vil bli satt fram stereomikroskop til systematisk prøve.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs: 25 timer. Studentenes egetarbeid 65 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått