ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Tone Birkemoe, Rannveig Margrete Vigdisdatter Jacobsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs: 25 timer. Studentenes egetarbeid 65 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.

Om dette emnet

Emnet har som hovedmål å øke kunnskap om og interesse for insekter og edderkoppdyr. Det er fokus på gruppenes biomangfold, systematikk og økologiske rolle. I tillegg fokuserer vi på gruppenes betydning for mennesker som skadegjørere og viktige leverandører av økosystemtjenester. De viktigste gruppene av insekter og edderkoppdyr læres til orden og/eller familienivå ved hjelp av lab-øvelser og feltkurs. Økologi, biologi og innsamlingsmetoder av utvalgte insektgrupper læres ved prosjektoppgaver som studentene selv løser og presenterer for andre på feltkurs.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha bred kunnskap om norske insekter og edderkoppdyrs systematikk, mangfold, næringsvalg, biologi, betydning for mennesker og funksjon i økosystemer. Studenten kan også oppdatere sin kunnskap innen fagområdet. I tillegg kjenner studenten til relevante innsamlingsteknikker for insekter og edderkoppdyr.

Ferdigheter: Studenten kan anvende den faglige kunnskapen og treffe begrunnede valg innen forvaltning, skade og nyttevurdering av insekter. Studenten kan sortere og grovbestemme insekter og edderkoppdyr til orden/familienivå. Studenten skal være fortrolig med innsamlingsmetoder og kunne gjennomføre og presentere en enkel undersøkelse.

Generell kompetanse: Studentene kan gjennomføre en enkel undersøkelse som del av en gruppe og utveksle og formidle resultatene muntlig.

 • Undervisningen er basert på ukentlige forelesninger og lab-øvelser. I tillegg kommer et tre dagers sommerkurs med en prosjektoppgave gjennomført i grupper, der studentene selv har ansvar for gjennomføring og presentasjon av resultater. Det blir satt ut systematiske prøver, der studentene enkeltvis eller i samarbeid med andre, kan øve seg på systematikken.
 • Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere er tilgjengelige under laboratorieøvelsene og feltkurset.
 • Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
 • ZOOL100.
 • Samlet vurdering:

  Skriftlig eksamen i vårparallellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk prøve avholdes på siste lab-kurs og teller 1/3 av karakteren. Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Prøve på siste lab-kurs Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vil bli brukt ved utforming av oppgaver og retting av skriftelig eksamen.
 • Godkjent gjennomføring av laboratorieøvelser og feltkurs.
 • Det vil bli satt fram stereomikroskop til systematisk prøve.
 • Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
 • GSK