Course code ZOOL100

ZOOL100 Generell zoologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Svein Dale
Medvirkende: Ole Wiggo Røstad, Espen Arestøl, Tone Aasbø Granerud, Mari Steinert, Per-Fredrik Rønneberg Nordhov
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på den systematiske inndelingen av dyreriket, samt de enkelte dyregruppenes bygning, levested og levevis. I tillegg til encellete dyr blir tilsammen ni rekker av flercellete dyr gjennomgått (svamper, nesledyr, flatormer, bløtdyr, leddormer, rundormer, leddyr (med stor vekt på insekter), pigghuder og ryggstrengdyr), med videre inndeling i klasser, ordener og familier for noen av dem. Det blir også lagt vekt på norske artseksempler.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha en grunnleggende oversikt over dyreriket, samt kunnskap om de enkelte dyregruppenes bygning, levested og levevis, og hvordan bygning og levevis avspeiler tilpasninger til miljøet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere utvalgte dyr til rekke, klasse, ordens- eller familienivå.

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med norsk dyreliv, og dermed blant annet kunne vurdere hva slags dyr som kan bli påvirket av menneskelige aktiviteter i ulike miljøer, og hvordan de kan bli påvirket. I tillegg vil studenten ha et godt grunnlag for å sette seg inn i mer spesialiserte emner og temaer innenfor zoologi og økologi.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger som belyser de viktigste delene av pensum. Hver forelesning etterfølges av tilhørende laboratorieøvelser hvor studentene får praktisk erfaring med hvert tema. Emnet avsluttes med et fire-dagers feltkurs hvor identifikasjon og plassering i dyreriket av dyr som samles inn fra naturen, står sentralt.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning underlærers kontortid.
Pensum:

Geir K. Totland og Andreas L. Steigen: Dyreriket - en zoologisk reise.

Kompendium/utdrag av Eline Hågvar: Det zoologiske mangfoldet (pdf-fil).

Grunnkurs i zoologi - ZOOL100. Laboratorieøvelser.

Sommerkurshefte for ZOOL100 og ZOOL220.

Stoff gjennomgått på labøvelser og feltkurs

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs, deltagelse på feltkurs, og oppmøte på første forelesning i høstsemestret.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Skriftlig eksamen i eksamensperioden etter høstsemesteret (flervalgstest) varer 3 timer og teller 80%. Systematisk prøve, som gjennomføres på slutten av hvert feltkurs, varer 1 time og teller 20%. Alle delvurderinger må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
Sensor:
Sensor gir kommentarer til oppgaver på skriftlig prøve (flervalgstest).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 75 timer. Egeninnsats: 50 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
20 timer forelesning, 20 timer laboratorieundervisning og fire dager feltkurs.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer