Course code ZOOL100

ZOOL100 Generell zoologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Svein Dale
Medvirkende: Ole Wiggo Røstad, Espen Arestøl, Tone Aasbø Granerud, Mari Steinert, Per-Fredrik Rønneberg Nordhov
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Evolusjon ved naturlig seleksjon, biologisk klassifikasjon, systematisk inndeling av dyreriket, samt de enkelte dyregruppenes bygning og biologi.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha en grunnleggende oversikt over dyreriket, samt kunnskap om de enkelte dyregruppenes bygning, levevis og miljøtilhørighet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere utvalgte dyr til rekke, klasse, ordens- eller familienivå, og redegjøre for hvor og hvordan de lever, og hvordan deres bygning avspeiler tilpasninger til levested og levevis.

Generell kompetanse:

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med norsk dyreliv.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger som belyser de viktigste delene av pensum. Hver forelesning etterfølges av tilhørende laboratorieøvelser hvor studentene får praktisk erfaring med hvert tema. Emnet avsluttes med et fire-dagers feltkurs hvor identifikasjon og plassering i dyreriket av dyr som samles inn fra naturen, står sentralt.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning underlærers kontortid.
Pensum:

Geir K. Totland og Andreas L. Steigen: Dyreriket - en zoologisk reise.

Kompendium/utdrag av Eline Hågvar: Det zoologiske mangfoldet (pdf-fil).

Grunnkurs i zoologi - ZOOL100. Laboratorieøvelser.

Sommerkurshefte for ZOOL100 og ZOOL220.

Stoff gjennomgått på labøvelser og feltkurs

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs, deltagelse på feltkurs, og oppmøte på første forelesning i høstsemestret.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (flervalgstest) varer 3 timer og teller 4/5. Systematisk prøve varer 1 time og teller 1/5. Skriftlig eksamen gjennomføres under eksamensperioden etter høstsemesteret, og systematisk prøve på slutten av hvert feltkursparti i mai - juni. Alle deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
Sensor:
Sensor gir kommentarer til oppgaver på skriftlig prøve (flervalgstest).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 75 timer. Egeninnsats: 75 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Overlapp med ECOL110. Reduksjon med 1 studiepoeng.
Undervisningstid:
20 timer forelesning, 20 timer laboratorieundervisning og fire dager feltkurs.
Eksamensdetaljer: :