Course code VET420

VET420 Skriving av ph.d. avhandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Charles Mclean Press
Medvirkende: Xingwen Li, Kristine Welde Tranås, Cathrine Taule Fjordbakk, Michael Andreas Tranulis, Marina Elisabeth Aspholm
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår og Høst
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

FALL WEEK 44

SPRING WEEK 11

Kurset går over en uke med forelesninger og diskusjoner før lunsj, og arbeid med utkast av avhandlingen / presentasjoner etter lunsj.

Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

  • NMBU prosedyrer i forbindelse med innlevering og forsvar av graden
  • Skriving av ph.d. avhandlingen
  • Veileder - student, roller og relasjon
  • Medfordattererklæringer
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper:

  • Kjenne NMBUs system for innlevering og forsvar av ph.d graden
  • Kjenne til hvordan en ph.d. avhandling bygges opp og skrives

Ferdigheter:

  • Kunne skrive og levere inn et første utkast til ph.d. avhandling
  • Være i stand til å reflektere over og diskutere viktige aspekter av veiledning og vitenskapelig publisering
Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner
Læringsstøtte:
Studentene har tilgang til kurslærerne under kursuka og etter denne ved behov.
Pensum:
Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-lenker i kurset. Referansebøker vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Det anbefales at ph.d.-kandidaten tar VET420 i semester 4 (for 3-årig doktorgrad) eller i semester 5 (for 4-årig doktorgrad)
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen spesielle
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Studenten må presentere ph.d.-prosjektet på en tilfredsstillende måte og levere inn et førsteutkast av egen avhandling siste kursdag.
Sensor:
Alle deltakere får feed-back fra en kurslærer siste dag på kurset.
Merknader:

Påmeldingsfrist vår: 1.februar

Påmeldingsfrist høst: uke 38

Normert arbeidsmengde:
50 timer
Opptakskrav:
ph.d. studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen
Undervisningstid:

Kursforberedelse: 6 timer

Forelesninger: 6 timer

Presentasjoner og diskusjoner: 12 timer

Arbeid med utkast av avhandling: 26 timer

Eksamensdetaljer: Midterm course: Bestått/ Ikke bestått