Course code VET420

VET420 Skriving av ph.d. avhandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Charles Mclean Press
Medvirkende: Jorun Pedersen, Camilla Wiik Gjerdrum, Ellen Margrete Skancke, Michael Andreas Tranulis, Marina Elisabeth Aspholm, Ellen Margrete Skancke, Michael Andreas Tranulis, Charles Mclean Press, Andrew Michael Janczak, Marina Elisabeth Aspholm, Eystein Skjerve
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår og Høst
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

FALL WEEK 44

SPRING WEEK 11

Kurset går over en uke med forelesninger og diskusjoner før lunsj, og arbeid med utkast av avhandlingen / presentasjoner etter lunsj.

Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

  • NMBU prosedyrer i forbindelse med innlevering og forsvar av graden
  • Skriving av ph.d. avhandlingen
  • Veileder - student, roller og relasjon
  • Medfordattererklæringer
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper:

  • Kjenne NMBUs system for innlevering og forsvar av ph.d graden
  • Kjenne til hvordan en ph.d. avhandling bygges opp og skrives

Ferdigheter:

  • Kunne skrive og levere inn et første utkast til ph.d. avhandling
  • Være i stand til å reflektere over og diskutere viktige aspekter av veiledning og vitenskapelig publisering
Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner
Læringsstøtte:
Studentene har tilgang til kurslærerne under kursuka og etter denne ved behov.
Pensum:
Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-lenker i kurset. Referansebøker vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Ph.d.-studenten må ha bestått midtveisevaluering (VET421)
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen spesielle
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Studenten må presentere ph.d.-prosjektet på en tilfredsstillende måte og levere inn et førsteutkast av egen avhandling siste kursdag.

Sensor:
Alle deltakere får feed-back fra en kurslærer siste dag på kurset.
Merknader:

Påmeldingsfrist vår: uke 5

Påmeldingsfrist høst: uke 38

Normert arbeidsmengde:
50 timer
Opptakskrav:
ph.d. studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen
Undervisningstid:

Kursforberedelse: 6 timer

Forelesninger: 6 timer

Presentasjoner og diskusjoner: 12 timer

Arbeid med utkast av avhandling: 26 timer

Eksamensdetaljer: Midterm course: