Course code VET420

VET420 Midtveiskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak, Eystein Skjerve, Eystein Skjerve
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Vår og Høst
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

FALL WEEK 44

SPRING WEEK 11

Kurset går over en uke med forelesninger og diskusjoner før lunsj, og arbeid med utkast av avhandlingen/ presentasjoner etter lunsj.

Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

  • NMBU prosedyrer i forbindelse med innlevering og forsvar av graden
  • Skriving av ph.d. avhandlingen
  • Veileder - student, roller og relasjon
  • Medfordattererklæringer
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper:

·         Kjenne NMBUs system for innlevering og forsvar av graden

·         Kjenne til hvordan en ph.d. avhandling bygges opp og skrives

Ferdigheter:

·         Kunne skrive og levere inn et første utkast til ph.d. avhandling

·         Være i stand til å reflektere over og diskutere viktige aspekter av veiledning og vitenskapelig publisering

Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner
Pensum:
Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-linker i kurset. Referansebøker vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Ph.d.-studenten må ha bestått midtveisevaluering (VET421)
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Studenten må presentere ph.d.-prosjektet på en tilfredsstillende måte og levere inn et førsteutkast av egen avhandling siste kursdag.
Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist vår: uke 5

Påmeldingsfrist høst: uke 38

Normert arbeidsmengde:
50 timer
Undervisningstid:

FALL WEEK 44

SPRING WEEK 11

Eksamensdetaljer: Midterm course: