Detaljer om emnet VET420

VET420 Midtveiskurs

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Vår og Høst
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Kurset går over en uke med forelesninger og diskusjoner før lunsj, og arbeid med utkast av avhandlingen/ presentasjoner etter lunsj.
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

  • NMBU prosedyrer i forbindelse med innlevering og forsvar av graden
  • Skriving av ph.d. avhandlingen
  • Veileder - student, roller og relasjon
  • Medfordattererklæringer
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper:

·         Kjenne NMBUs system for innlevering og forsvar av graden

·         Kjenne til hvordan en ph.d. avhandling bygges opp og skrives

Ferdigheter:

·         Kunne skrive og levere inn et første utkast til ph.d. avhandling

·         Være i stand til å reflektere over og diskutere viktige aspekter av veiledning og vitenskapelig publisering

Læringsaktiviteter:
En blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner
Pensum:
Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-linker i kurset. Referansebøker vil bli anbefalt på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Ph.d.-studenten må ha bestått midtveisevaluering (VET421)
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Studenten må presentere ph.d.-prosjektet på en tilfredsstillende måte og levere inn et førsteutkast av egen avhandling siste kursdag.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
50 timer
Undervisningstid:
16.03.2015- 20.03.2015
Eksamensdetaljer: Midterm course: