Course code VET411

VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Ane Christine Wammer Nødtvedt
Medvirkende: Eystein Skjerve, Marit Stormoen, Ingrid Toftaker, Ingrid Hunter Holmøy, Camilla Kielland
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

SPRING SEMESTER

Kurset undervises i 3 separate deler spredt over vårsemesteret, med arbeid med oppgaver mellom ukene. Detaljer vil bli offentliggjort før søknadsfrist.Kurset går i uke 17,18 og 22 i 2021

Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: ph.d. og forskerlinjestudenter ved VET NMBU
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset:

 • Bruk av Stata
 • Kausalbegrepet
 • Design av spørreskjema
 • Sampling i populasjoner
 • Sjukdomsmål og assosiasjonsmål
 • Kohortstudier
 • Kasus-kontrollstudier
 • Hybridstudier
 • Kontrollerte studier
 • Diagnostiske tester og testevaluering
 • Validitet i observasjonsstudier
 • Konfundering og bias: Analytisk kontroll og matching
 • Lineær og logistisk regresjon
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

 • Kjenne det teoretiske fundamentet for planlegging og analyse av epidemiologiske studier

Ferdigheter

 • Kunne planlegge en epidemiologisk studie
 • Være i stand til innledende analyse av data fra epidemiologiske studier
Læringsaktiviteter:

Kurset har tre separate uker med obligatorisk tilstedeværelse, med arbeid med oppgaver mellom disse ukene.

Kursdagene er en blanding av teoretiske forelesninger (før lunsj) og eget arbeid med lesing og oppgaver (etter lunsj). Foreleserne er tilgjengelige for spørsmål hver ettermiddag. 

Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig hele dagene når de underviser, og det er en fast gjennomgang på slutten av hver dag.
Pensum:
 • Veterinary Epidemiologic research (Dohoo et al.)  Kjøpes
 • Veterinary Epidemiology: An Introduction (Pfeiffer)  (tilgjengelig via læringsplattformen)
Forutsatte forkunnskaper:
Grunneleggende kunnskaper om statistiske begreper (som VET 410) og en viss bakgrunn i veterinær epidemiologi fra veterinærstudiet forutsettes. Studenter som mangler denne bakgrunnen anbefales å lese en kort introduksjon som Veterinary Epidemiology. An introduction (Pfeiffer) før kurset starter. 
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i biostatistikk.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene de tre aktive ukene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Studentenes deltagelse i hver kursmodul evalueres via innleverte oppgaver og diskusjoner.

Vurderingsform: bestått/ikke bestått. Alle oppgavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset. 

Sensor:
Vurdering av oppgaver diskuteres med alle underviserne på kurset. Det er ikke ekstern sensor, men kursopplegget er basert på et internasjonalt kurs gitt av Ian Dohoo over mange år.
Merknader:
Påmeldingsfrist: 1. februar (2021)
Normert arbeidsmengde:
225 timer
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:

Kursforberedelse: 30  timer

Forelesninger: 60 timer

Oppgavelsøning, arbeid individuelt og i grupper: 95 timer  

Diskusjoner med underviser om oppgaver: 40 timer

Eksamensdetaljer: Introduction to veterinary epidemiology: Bestått / Ikke bestått