Course code VET411

VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Medvirkende: Ingrid Hunter Holmøy, Camilla Kielland, Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

SPRING WEEK 15-21

Kurset undervises i separate deler, med en hoveduke innen design og spredte dager for andre tema, over ne total periode på 5 uker.

Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: ph.d. studenter ved Veterærhøgskolen NMBU
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset:

 • Bruk av Stata
 • Kausalbegrepet
 • Design av spørreskjema
 • Sampling i populasjoner
 • Sjukdomsmål og assosiasjonsmål
 • Kohortstudier
 • Kasus-kontrollstudier
 • Hybridstudier
 • Kontrollerte studier
 • Diagnostiske tester og testevaluering
 • Validitet i observasjonsstudier
 • Konfundering og bias: Analytisk kontroll og matching
 • Lineær og logistisk regresjon
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

 • Kjenne det teoretiske fundamentet for planlegging og analyse av epidemiologiske studier

Ferdigheter

 • Kunne planlegge en epidemiologisk studie
 • Være i stand til innledende analyse av data fra epidemiologiske studier
Læringsaktiviteter:
Kurset er en blanding av teoretiske forelesninger (før lunsj) og eget arbeid med lesing og oppgaver (etter lunsj). Foreleserne er tilgjengelige for spørsmål hver ettermiddag. De fleste oppgaver er fra læreboka (Dohoo), hvor forlag til løsninger også finnes. 
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig hele dagene når de underviser, og det er en fasat gjennomgang på slutten av hver dag.
Pensum:
 • Veterinary Epidemiologic research (Dohoo et al.)  Kjøpes
 • Veterinary Epidemiology: An Introduction (Pfeiffer)  (tilgjengelig via læringsplattformen)
Forutsatte forkunnskaper:
Grunneleggende kunnskaper om statistiske begreper (som VET 410) og en viss bakgrunn i veterinær epidemiologi fra veterinærstudiet forutsettes. Studenter som mangler denne bakgrunnen anbefales å lese en kort introduksjon som Veterinary Epidemiology. An introduction (Pfeiffer) før kurset starter. 
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i biostatistikk som VET410 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Studentenes deltagelse i hver kursmodul evalueres via innleverte oppgaver eller en flervalgstest. Vurderingsform: bestått/ikke bestått. Alle oppgavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset. 
Sensor:
Vurdering av oppgaver diskuteres med alle underviserne på kurset. Det er ikke ekstern sensor, men kursopplegget er basert på et internasjonalt kurs gitt av Ian Dohoo over mange år.
Merknader:
Påmeldingsfrist: uke 9
Normert arbeidsmengde:
225 timer
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:

Kursforberedelse: 30  timer

Forelesninger: 60 timer

Oppgavelsøning, arbeid individuelt og i grupper: 95 timer  

Diskusjoner med underviser om oppgaver: 40 timer

Eksamensdetaljer: Introduction to veterinary epidemiology: Bestått / Ikke bestått