Detaljer om emnet VET411

VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Eystein Skjerve
Medvirkende: Ingrid Hunter Holmøy, Camilla Kielland, Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

SPRING WEEK 15-21

Kurset undervises i separate moduler, hver på en uke over totalt 5 uker, inklusive arbeid med studieprotokollen.

Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: ph.d. studenter ved Veterærhøgskolen NMBU
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset:

·         Bruk av Stata

·         Kausalbegrepet

·         Design av spørreskjema

·         Sampling i populasjoner

·         Sjukdomsmål og assosiasjonsmål

·         Kohortstudier

·         Kasus-kontrollstudier

·         Hybridstudier

·         Kontrollerte studier

·         Diagnostiske tester og testevaluering

·         Validitet i observasjonsstudier

·         Konfundering og bias: Analytisk kontroll og matching

-         Lineær og logistisk regresjon

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

·         Kjenne det teoretiske fundamentet for planlegging og analyse av epidemiologiske studier

Ferdigheter

·         Kunne skrive en full studieprotokoll for en epidemiologisk studie

·         Være i stand til innledende analyse av data fra epidemiologiske studier

Læringsaktiviteter:
Kurset er en blanding av teoretiske forelesninger (før lunsj) og eget arbeid med lesing og oppgaver (etter lunsj). Foreleserne er tilgjengelige for spørsmål hver ettermiddag. De fleste oppgaver er fra læreboka (Dohoo), hvor forlag til løsninger også finnes. Gjennom studiet skal studenten utvikle en full protokoll for eget studie, basert på en standardprotokoll som gjøres tilgjengelig.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig hele dagene når de underviser, og det er en fasat gjennomgang på slutten av hver dag.
Pensum:

Veterinary Epidemiologic research (Dohoo et al.)  Kjøpes

Veterinary Epidemiology: An Introduction (tilgjengelig via læringsplattformen)

Forutsatte forkunnskaper:
Grunneleggende kunnskaper om statistiske begreper (som VET 410) og en viss bakgrunn i veterinær epidemiologi fra veterinærstudiet forutsettes. Studenter som mangler denne bakgrunnen anbefales å lese en kort introduksjon som Veterinary Epidemiology. An introduction (Pfeiffer) før kurset starter. 
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i biostatistikk som VET410 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Studentenes deltagelse i vver kursmodul evalueres via innleverte oppgaver eller en flervalgstest. Godkjenning for kurset betinger innlevering og godkjenning av en studieprotokoll. Vurderingsform: bestått/ikke bestått. 

Alle oppgavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset. 

Sensor:
Protokollen diskuteres med alle underviserne på kurset. Det er ikke ekstern sensor, men kursopplegget er basert på et internasjonalt kurs gitt av Ian Dohoo over mange år.
Merknader:
Påmeldingsfrist: uke 9
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:

Kursforberedelse: 30  timer

Forelesninger: 60 timer

Oppgavelsøning, arbeid individuelt og i grupper: 130 timer  

Arbeid med studieprotokoll:  40 timer 

Diskusjoner med underviser om oppgaver og protokoll: 40 timer

Eksamensdetaljer: :