Course code VET411

VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår og Høst
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:

SPRING WEEK 15-21

Kurset undervises i separate moduler, hver på en uke over totalt 5 uker, inklusive arbeid med studieprotokollen.

Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende tema vil bli presentert på kurset

·         Bruk av Stata

·         Kausalbegrepet

·         Design av spørreskjema

·         Sampling i populasjoner

·         Sjukdomsmål og assosiasjonsmål

·         Kohortstudier

·         Kasus-kontrollstudier

·         Hybridstudier

·         Kontrollerte studier

·         Diagnostiske tester og testevaluering

·         Validitet i observasjonsstudier

·         Konfundering og bias: Analytisk kontroll og matching

-         Lineær og logistisk regresjon

Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

·         Kjenne det teoretiske fundamentet for planlegging og analyse av epidemiologiske studier

Ferdigheter

·         Kunne skrive en full studieprotokoll for en epidemiologisk studie

·         Være i stand til innledende analyse av data fra epidemiologiske studier

Læringsaktiviteter:
Kurset er en blanding av teoretiske forelesninger (før lunsj) og eget arbeid med lesing og oppgaver (etter lunsj). Foreleserne er tilgjengelige for spørsmål hver ettermiddag. De fleste oppgaver er fra læreboka (Dohoo), hvor forlag til løsninger også finnes. Gjennom studiet skal studenten utvikle en full protokoll for eget studie, basert på en standardprotokoll som gjøres tilgjengelig.
Pensum:
Veterinary Epidemiologic research (Dohoo et al.) 
Forutsatte forkunnskaper:
Grunneleggende kunnskaper om statistiske begreper (som VET 410) og en viss bakgrunn i veterinær epidemiologi fra veterinærstudiet. Med mindre bakgrunn anbefales å lese en kort introduksjon som Veterinary Epidemiology. An introduction (Pfeiffer) før kurset
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

Hver kursmodul evalueres via innleverte oppgaver eller en flervalgstest. Hele kurset betinger innlevering og godkjenning av en studieprotokoll. Vurderingsform: bestått/ikke bestått.

Alle opphavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset. 

Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist: uke 9

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Undervisningstid:
SPRING WEEK 15-21
Eksamensdetaljer: Introduction to veterinary epidemiology: Bestått / Ikke bestått