VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Marit Stormoen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:20

Frekvens:Vår

Forventet arbeidsmengde:225 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:

VÅR SEMESTER

Kurset undervises i 3 separate deler vårsemesteret. Detaljer vil bli offentliggjort før søknadsfrist. Undervisningsuker for våren 2024 er uke 11, 12 og 15.

Om dette emnet

Følgende tema vil bli presentert på kurset:
 • Bruk av Stata
 • Kausalbegrepet
 • Design av spørreskjema
 • Sampling i populasjoner
 • Sjukdomsmål og assosiasjonsmål
 • Kohortstudier
 • Kasus-kontrollstudier
 • Hybridstudier
 • Kontrollerte studier
 • Diagnostiske tester og testevaluering
 • Validitet i observasjonsstudier
 • Konfundering og bias: Analytisk kontroll og matching
 • Lineær og logistisk regresjon

Dette lærer du

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

 • Kjenne det teoretiske fundamentet for planlegging og analyse av epidemiologiske studier

Ferdigheter

 • Kunne planlegge en epidemiologisk studie
 • Være i stand til innledende analyse av data fra epidemiologiske studier
 • Kurset har tre separate uker med obligatorisk tilstedeværelse, med arbeid med oppgaver mellom disse ukene.

  Kursdagene er en blanding av teoretiske forelesninger (før lunsj) og arbeid med lesing og oppgaver (etter lunsj) ofte med felles gjennomgang på slutten av dagen. Foreleserne er tilgjengelige for spørsmål hver ettermiddag. 

 • Lærere er tilgjengelig hele dagene når de underviser, og det er en fast gjennomgang på slutten av hver dag.
  1. Veterinary Epidemiologic research (Dohoo et al.)  Kjøpes
  2. Veterinary Epidemiology: An Introduction (Pfeiffer)  (tilgjengelig via læringsplattformen)
 • Grunneleggende kunnskaper om statistiske begreper (som VET 410) og en viss bakgrunn i veterinær epidemiologi fra veterinærstudiet forutsettes. Studenter som mangler denne bakgrunnen anbefales å lese en kort introduksjon som Veterinary Epidemiology. An introduction (Pfeiffer) før kurset starter. 
 • Studentenes deltagelse i hver kursmodul evalueres via innleverte oppgaver og diskusjoner.

  Vurderingsform: bestått/ikke bestått. Alle oppgavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset.   Introduction to veterinary epidemiology Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Vurdering av oppgaver diskuteres med alle underviserne på kurset. Det er ikke ekstern sensor, men kursopplegget er basert på et internasjonalt kurs gitt av Ian Dohoo over mange år.
 • Deltakelse i kursaktivitetene de tre aktive ukene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
 • Påmeldingsfrist: 1. februar
 • Kursforberedelse: 30  timer

  Forelesninger: 60 timer

  Oppgavelsøning, arbeid individuelt og i grupper: 95 timer  

  Diskusjoner med underviser om oppgaver: 40 timer

 • Ph.d. og forskerlinjestudenter ved VET NMBU
 • Nei