Course code VET403

VET403 Vitenskapelig publisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lucy Jane Robertson
Medvirkende: Sabrina Rodriguez Campos, Ida Beitnes Johansen
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår - en gang per år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks antall studenter: 15
Undervises i periode:
Vår 2023: uke 7
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: PHD-NVH, PHD-VET, VET-FORSK
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Hvorfor og hvordan skriver vi vitenskapelige artikler?

Er det noen grunnregler til å nyttes?

Hvilket tidsskriftet skulle jeg velger og hvorfor? 

Jeg vet at det er retningslinjer for rapportering, men hvilken er riktig for meg?

Hvem skulle være medforfatter på artikkelen min og hvordan kan jeg unngå problemer med dette?

Jeg har fått negative tilbakemeldinger på en artikkel som jeg har sendt inn for revidering - hvordan går jeg videre?

Disse - og flere andre spørsmål - knyttet til vitenskapelige publisering skal bli diskutert på VET403.

Læringsutbytte:

Ved gjennomført kurs skal studentene kunne:

Primært:

  • Produsere et førsteutkast til et vitenskapelig manuskript for deling med kollegaer.

Sekundært:

  • Følge Vancouver-reglene for forfatterskap
  • Identifisere passende vitenskapelige tidsskrift å levere egne manuskripter til.
  • Identifisere hvilken kategori forskningen deres er i ("case control", "survey", "experimental" etc.) og kunne bruke korrekte retningslinjer for rapportering.
  • Analysere og vurdere publisert vitenskapelig litteratur og å bruke denne tilnærmingen som en base for å evaluere sine egne manuskripter i utarbeidingen av disse. 
Læringsaktiviteter:

Aktiviteter skal hovedsakelig være basert på:

1) Diskusjon

2) Gruppearbeid

3) Kritisk lesing av vitenskapelige artikler 

4) Presentasjon av vitenskapelige artikler

5) Skriving av vitenskapelig tekst

Læringsstøtte:

Hovedverktøy til læringsstøtte er at studentene skal ha diskusjon i små grupper rundt publisering av vitenskapelige artikler, spesielt med tanker på deres egne manuskripter.

Relevante tips og info vil bli gitt, delt og diskutert, samt etiske hensyn.

Pensum:
  • Relevante artikler som er valgt av studentene selv. 
  • Retningslinjer for publisering (f. eks., CONSORT, STARD, STROBE osv)
Forutsatte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper - det kreves ingen spesielt ting. Kurset skal være primær rettet mot studentene (PhD, Masters, forskningsår studenter) som har begynt å skrive manus eller skal snart begynner.
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen spesifikke emner er anbefalt i forkanten. Studentene burde være involvert i et forskningsprosjekt.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
  • Presentasjon av selvvalgt artikkel
  • Objektiv vurdering av vitenskapelige artikler
  • Egen skriving av vitenskapelig tekst
Sensor:
Ingen ekstern sensor
Merknader:
Kurset  går tidligst  vår 2022
Normert arbeidsmengde:
50-55 timer (en uke, en dag forberedelse på forhånd, hjemmelekse)
Opptakskrav:
Kurset tilbys primært til til ph.d.-studenter med prosjekter knyttet til NMBU Veterinærhøgskolen
Overlapp:
VETFORSK403?
Undervisningstid:

Pre-course activities (uke 11)

Mandag plenum hele dag

Tirsdag a.m.: plenum

Tirsdag p.m.: selvstudium

onsdag a.m.: strukturert gruppearbeid (med veileder)

onsdag p.m.: plenumsdiskusjon

Torsdag hele dag: selvstudium

Fredag a.m.: strukturert gruppearbeid (med veileder)

Fredag p.m.: plenumsdiskusjon

Timeplan er tilgjengelig i Canvas.

Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon: Bestått/ Ikke bestått