Course code VET403

VET403 Vitenskapelig publisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Lucy Jane Robertson
Medvirkende: Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks antall studenter: 20
Undervises i periode:

Vanligvis, uke 12: det kan bli forandret etter behov.

Mandag til torsdag, pluss en ekstra dag en av de påfølgende ukene planlagt sammen med studentene.

Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: PHD-NVH, PHD-VET, VET-FORSK
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Kurset vil ikke tilbys vår 2021, og går tidligst høst 2021 eller vår 2022

Kurset vil gå over tre dager med litt mellomrom (de første to dagene vil kreve noe hjemmearbeid mellom de to dagene). Det er en fordel om du tar dette kurset før du har kommet veldig langt med dine egne artikler. 

Den siste dagen vil handle om å se på utfordringer knyttet til dokumenter/artikler du har begynt å skrive på eller planlegger å begynne på snart. 

Undervisningsspråket på kurset er engelsk. 

FORBEREDENDE ARBEID (FØR KURSET BEGYNNER) - 1 dag

Studentene vil få tildelt et par publiserte artikler og forventes å ha lest dem før kurset begynner.  

KURSDAG 1

Morgen:

- Introduksjonsrunde: studentene gir en kort presentasjon av seg selv, prosjektene sine, kortsiktige skriveambisjoner og sine erfaringer med skriving.

- Presentasjon 1: "Publish or perish" - Lucy Robertson

- Analyse og diskusjon av artiklene som ble utdelt i forkant av kurset. Hva var bra? Hva var mindre bra?

- Gruppeøvelse

- Presentation 2: "Some writing tips/ ideas"  Lucy Robertson 

- Beskrivelse av hva som skal være fullført før neste kursdag

Ettermiddag

Presentasjon: "Reporting guidelines (CONSORT, etc.)". - Ane Nødtvedt.

HJEMMEARBEID - 1 dag

- Identifiser og analyser en artikkel innen ditt forskningsfelt.

- Identifiser retningslinjer for rapportering som er relevante for ditt forskningsfelt og den ovennevnte artikkelen. Evaluér artikkelen ut fra retningslinjene for rapportering.

- Artikkelen må deles med gruppen før kursdag 2, sammen med en kort tekst som oppsummerer evalueringen (1-2 sider). 

KURSDAG 2

- Presentasjoner fra hver student basert på hjemmearbeidet

- Diskusjon basert på presentasjonene

- Øvelser basert på presentasjonene

- Tilbakemeldinger fra forelesere/ medstudenter på de skriftlige evalueringene av artiklene. 

HJEMMEARBEID - 2/3 dager

- Send noe tekst du har skrevet selv til Lucy Robertson minst 5 dager før kursdag tre (helst ikke en ferdig artikkel, men "work in progress")

- Tekstene deles ut til alle studentene. Tilbakemeldinger i par/grupper.

KURSDAG 3 (noen uker/ måneder senere)

- Arbeid med tekstene som ble utdelt, både tilbakemeldinger i grupper og individuell tilbakemelding

- Utfordringer

- Hva var lett/ vanskelig?

- Oppsummering

Læringsutbytte:

Ved gjennomført kurs skal studentene kunne:

Primært:

  • Produsere et førsteutkast til et vitenskapelig manuskript for deling med kollegaer.

Sekundært:

  • Identifisere hvilken kategori forskningen deres er i ("case control", "survey", "experimental" etc.) og kunne bruke korrekte retningslinjer for rapportering.
  • Følge Vancouver-reglene for forfatterskap
  • Identifisere passende vitenskapelige tidsskrift å levere egne manuskripter til.
  • Analysere og vurdere publisert vitenskapelig litteratur og å bruke denne tilnærmingen som en base for å evaluere sine egne manuskripter i utarbeidingen av disse. 
Læringsaktiviteter:

Kurset vil bli holdt i et grupperom rundt et bord, ikke i et auditorium. Det skal være en studentaktiv arrangement.

  • Det vil være et par mer formelle forelesninger. 
  • Det vil for det meste være diskusjoner, øvelser, analyser, uformelle presentasjoner fra studentene og gruppearbeid på egne manuskripter. 
  • Hjemmearbeid vil innebære analyse og evaluering av publiserte artikler (både gitt av lærene og valgt av studentene selv), og egne tekster. 
Læringsstøtte:

Hovedverktøy til læringsstøtte er at studentene skal ha / kan ha en-på-en diskusjon rundt dere egne manuskripter både i løpet av kurs og etterpå.

Relevante tips og info vil bli gitt, delt og diskutert, samt etiske hensyn.

Pensum:
Artikler gitt i forkant av kurset og artikler som er valgt av studentene selv. 
Forutsatte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper - det kreves ingen spesielt ting. Kurset er primær rettet mot studentene (PhD, Masters, forskniningsår) som har begynt å skrive manus eller skal snart begynner
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen spesifikke emner er anbefalt i forkanten. Studentene burde være involvert i et forskningsprosjekt.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
  • Presentasjoner av analyserte artikler
  • Egen skriving av manuskripter
Sensor:
Ingen ekstern sensor
Merknader:
Kurset vil ikke tilbys vår 2021, og går tidligst høst 2021 eller vår 2022
Normert arbeidsmengde:
30 timer
Opptakskrav:

Kurset tilbys til ph.d.-studenter og forskningsår studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.

Andre studenter kan delta hvis det er plass, etter søknad gjennom studieavdelingen

Undervisningstid:

Forelesning og diskusjon skal være ca. 3 dager (kl. 10 til kl. 15  - med en time til lunsj)

Diskusjon rundt egne manus skal bli i par (2 studenter sammen) - det skal være ca. en halv dag til 2 personer. 

Hjemmearbeid kommer i tillegg.

Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon: