Detaljer om emnet VET403

VET403 Vitenskapelig publisering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Lucy Jane Robertson
Medvirkende: Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Uke 12 mandag til torsdag, pluss en ekstra dag en av de påfølgende ukene planlagt sammen med studentene.
Første gang: Studieår 2016-2017
Emnets innhold:

Kurset vil gå over tre dager med litt mellomrom (de første to dagene vil kreve noe hjemmearbeid mellom de to dagene). Det er en fordel om du tar dette kurset før du har kommet veldig langt med dine egne artikler. 

Den siste dagen vil handle om å se på utfordringer knyttet til dokumenter/artikler du har begynt å skrive på eller planlegger å begynne på snart. 

Undervisningsspråket på kurset er engelsk. 

FORBEREDENDE ARBEID (FØR KURSET BEGYNNER) - 1 dag

Studentene vil få tildelt et par publiserte artikler og forventes å ha lest dem før kurset begynner.  

KURSDAG 1

Morgen:

- Introduksjonsrunde: studentene gir en kort presentasjon av seg selv, prosjektene sine, kortsiktige skriveambisjoner og sine erfaringer med skriving.

- Presentasjon 1: "Publish or perish" - Lucy Robertson

- Analyse og diskusjon av artiklene som ble utdelt i forkant av kurset. Hva var bra? Hva var mindre bra?

- Gruppeøvelse

- Presentation 2: "Some writing tips/ ideas"  Lucy Robertson 

- Beskrivelse av hva som skal være fullført før neste kursdag

Ettermiddag

Presentasjon: "Reporting guidelines (CONSORT, etc.)". - Ane Nødtvedt.

HJEMMEARBEID - 1 dag

- Identifiser og analyser en artikkel innen ditt forskningsfelt.

- Identifiser retningslinjer for rapportering som er relevante for ditt forskningsfelt og den ovennevnte artikkelen. Evaluér artikkelen ut fra retningslinjene for rapportering.

- Artikkelen må deles med gruppen før kursdag 2, sammen med en kort tekst som oppsummerer evalueringen (1-2 sider). 

KURSDAG 2

- Presentasjoner fra hver student basert på hjemmearbeidet

- Diskusjon basert på presentasjonene

- Øvelser basert på presentasjonene

- Tilbakemeldinger fra forelesere/ medstudenter på de skriftlige evalueringene av artiklene. 

HJEMMEARBEID - 2/3 dager

- Send noe tekst du har skrevet selv til Lucy Robertson minst 5 dager før kursdag tre (helst ikke en ferdig artikkel, men "work in progress")

- Tekstene deles ut til alle studentene. Tilbakemeldinger i par/grupper.

KURSDAG 3 (noen uker/ måneder senere)

- Arbeid med tekstene som ble utdelt, både tilbakemeldinger i grupper og individuell tilbakemelding

- Utfordringer

- Hva var lett/ vanskelig?

- Oppsummering

Læringsutbytte:

Ved gjennomført kurs skal studentene kunne:

Primært:

¿ Produsere et førsteutkast til et vitenskapelig manuskript for deling med kollegaer.

Sekundært:

¿ Identifisere hvilken kategori forskningen deres er i ("case control", "survey", "experimental" etc.) og kunne bruke korrekte retningslinjer for rapportering.

¿ Følge Vancouver-reglene for forfatterskap

¿ Identifisere passende vitenskapelige tidsskrift å levere egne manuskripter til.

¿ Analysere og vurdere publisert vitenskapelig litteratur og å bruke denne tilnærmingen som en base for å evaluere sine egne manuskripter i utarbeidingen av disse. 

Læringsaktiviteter:

¿ Kurset vil bli holdt i et grupperom rundt et bord, ikke i et auditorium. 

¿ Det vil være et par mer formelle forelesninger. 

¿ Det vil for det meste være diskusjoner, øvelser, analyser, uformelle presentasjoner fra studentene og gruppearbeid på egne manuskripter. 

¿ Hjemmearbeid vil innebære analyse og evaluering av publiserte artikler (valgt av studentene selv), og egne tekster. 

Pensum:
Artikler gitt i forkant av kurset og artikler som er valgt av studentene selv. 
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:

¿ Presentasjoner av analyserte artikler

¿ Egen skriving av manuskripter

Sensor:
Merknader:
Påmeldingsfrist: uke 6
Normert arbeidsmengde:
30 timer
Opptakskrav:
Kurset tilbys til ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.
Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon: