Course code VET403

VET403 Vitenskapelig publisering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Stig Einride Larsen
Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
 Høst uke 37
Første gang: Studieår 2016-2017
Emnets innhold:

- Ulike strukturer I vitenskapelige publikasjoner med fokus på Vancouver

- Oppbygging og krav til abstrakt

- Strukturen i Introduksjon

- Hypoteser og formål

- Material og metoder

- Resultat; Tabeller og figurer

- Strukturen i Diskusjonen

- Referanser

Læringsutbytte:

-    Evaluere publiserte artikler

-    Skrive manuskript basert på egen studie og resultater

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og evaluering av relevante publikasjoner innen eget felt.
Pensum:

-     Larsen S. Scientific writing. Course notes for the postgraduate course in research methodology at the      Norwegian School of Veterinary Science 20011

-    Greenhalgh T. How to read a paper. The basic of evidence-based medicine. Wiley Blackwell 2014

-    Hall GM. How to write a paper. Wiley Blackwell BMJ- books. 2013

Forutsatte forkunnskaper:
En viss bakgrunn i biostatistikk (eks. VET410) er nødvendig. En viss erfaring med kliniske studier er også nødvendig.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Evaluere en ny og ukjent publikasjon innen veterinær medisin. Muntlig presentasjon        (45 minutter) 
Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist: uke 29

Kursavgift: 6500 NOK

Normert arbeidsmengde:
40 timer
Opptakskrav:
Kurset tilbys til ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.
Undervisningstid:
3 konsentrerte og lange dager (10 timer) 
Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon: