Course code VET403

VET403 Vitenskapelig publisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Stig Einride Larsen
Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
 Høst uke 37
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

- Ulike strukturer I vitenskapelige publikasjoner med fokus på Vancouver

- Oppbygging og krav til abstrakt

- Strukturen i Introduksjon

- Hypoteser og formål

- Material og metoder

- Resultat; Tabeller og figurer

- Strukturen i Diskusjonen

- Referanser

Læringsutbytte:

-    Evaluere publiserte artikler

-    Skrive manuskript basert på egen studie og resultater

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og evaluering av relevante publikasjoner innen eget felt.
Pensum:

-     Larsen S. Scientific writing. Course notes for the postgraduate course in research methodology at the      Norwegian School of Veterinary Science 20011

-    Greenhalgh T. How to read a paper. The basic of evidence-based medicine. Wiley Blackwell 2014

-    Hall GM. How to write a paper. Wiley Blackwell BMJ- books. 2013

Forutsatte forkunnskaper:
En viss bakgrunn i biostatistikk (eks. VET410) er nødvendig. En viss erfaring med kliniske studier er også nødvendig.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
Vurderingsordning:
Evaluere en ny og ukjent publikasjon innen veterinær medisin. Muntlig presentasjon        (45 minutter) 
Sensor:
Merknader:

Påmeldingsfrist: uke 29

Kursavgift: 6500 NOK

Normert arbeidsmengde:
40 timer
Opptakskrav:
Kurset tilbys til ph.d.-studenter ved NMBU - Campus Adamstuen.
Undervisningstid:
3 konsentrerte og lange dager (10 timer) 
Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon: