Course code VET400

VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak, Andrew Michael Janczak
Medvirkende: Lars Moe, Kristin Olstad, Karianne Muri, Bjørn Høyheim, Preben Boysen, Eystein Skjerve
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår, høst
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Vår uke 9-10 (Pensumstoffet leses og arbeid med essay startes uke 5-8)

Høst uke 42-43 (Pensumstoffet leses og arbeid med essay startes uke 38-41)  

Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig etter at man har meldt seg opp i kurset via StudentWeb

Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Kurset gir en introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning. Kurset vektlegger basis for etikk i biomedisinsk forskning, vitenskapsfilosofi, dyreforsøk og etikk, vitenskapelig integritet og forsknigsetikk, og vancouver erklæringen.
Læringsutbytte:
Gjennom emnet forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:
  • Kjenne grunntrekk ved vitenskapsfilosofi og forskningsetikk 
  • Være i stand til å presentere, bregrunne og diskutere utvalgte personlige vitenskapsfilosofiske og etiske perspektiver
Læringsaktiviteter:
Kurset benytter en blanding av forberedende lesing før kurset starter, forelesninger, diskusjoner, skriftlige rapporter/essay, og studentpresentasjoner.
Pensum:
Følgende pensumbøker må skaffes og leses før undervisningen starter:
  • National  Academy of Sciences et al. 2009. On Being a Scientist: A guide to Responsible Conduct in Research. 3. opplag, ISBN: 978-0-309-11970-2  63 sider
  • Okasha S 2016.  Philosophy of Science: A very short introduction. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-874558-7
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset er tiltenkt Ph.d. og forskerlinjestudenter som har pågående forskningsprosjekter.
Obligatorisk aktivitet:
Forberedende lesing av pensumstoffet og deltakelse i kursaktivitetene er obligatorisk, inklusiv forslag til kursforbedring. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig. 
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Diskusjonene og skrivearbeidet forutsetter kjennskap til pensumbøkene. Kurset starter derfor med en enkelt prøve der deltagerne må vise en kjennskap til innholdet i pensumbøkene man kan forvente etter å ha lest stoffet en gang. Deltagere må levere en skriftlig refleksjonsnotat/essay. Målet med refleksjonsnotatet er at deltagere setter ord på tanker og refleksjoner de gjør i møtet med fagstoffet, samtaler med andre, med arbeidet (forberedende lesing og organiserte læringsaktiviteter) og veiledningen. Deltagerne starter dette arbeidet under lesing av pensumstoffet ved å identifisere filosofiske og etiske spørsmål og dilemmaer av spesial personlig interesse. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått basert på en helhetlig kvalitativ vurdering av resultater fra lesetesten og rapporten.    

Sensor:
Merknader:

Kontaktpersoner:

For vitenskapelige henvendelser: Professor Andrew M. Janczak

For administrative henvendelser: phd.radgiver.vet@nmbu.no

Påmeldingsfrist vår: uke 3

Påmeldingsfrist høst: uke 36

Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Åpen for alle ph.d.studenter ved Campus Adamstuen. Påmelding via StudentWeb. Dersom du tilhører NMBU og ønsker å delta på dette kurset ta kontakt med administrativt ansvarlig.
Undervisningstid:

Vår uke 9-10 75 timer

(Pensumstoffet leses og arbeid med essay startes uke 5-8)

Høst uke 42-43 75 timer

(Pensumstoffet leses og arbeid med essay startes uke 38-41)  

Eksamensdetaljer: Introduction to biomedical research: Bestått / Ikke bestått