Course code VET400

VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Vår, høst
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

SPRING WEEK 9-10

FALL WEEK 42-43
 

Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig i fronter etter at man har meldt seg til kurset via StudentWeb

Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir en introduksjon til biomedisinsk forskning. Følgende tema vil bli prestert på kurset
 • Historien om biomedisinsk forskning med fokus på evolusjonsbiologi
 • Basis for etikk i biomedisinsk forskning
 • Dyreeksperimener og etikk
 • Vitenskapelig integritet og og forsknigsetikk; Vancouver erklæringen
 • Vitenskapsfilosofi, forskningsteorier og hypoteser
 • Forskningsstudienes mål
 • Kausaltolking i biomedisinsk forskning
Læringsutbytte:

Gjennom emnet forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

 • Kjenne grunnlaget for forskningsetikk og være i stand til å diskutere dette
 • Kjenne Vancouver-erklæringen for biomedisinsk publisering
 • Kunne beskrive presise mål for egen forskning
 • Være kjent med hovedgrunnlaget for vitenskapsfilosofien
 • Kunne diskutere mulige kausalmønstre i egen forskning
 • Presentere eget prosjekt og diskutere dette i lys av tema som er gjennomgått på emnet

 

Læringsaktiviteter:
Kurset benytter en blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.
Pensum:

Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-linker i kurset og listet opp i Fronter. Følgende pensumbøker må leses før undervisningen starter:

 • National  Academy of Sciences et al., ¿On Being a Scientist: A guide to Responsible Conduct in Research:¿, third edition (2009)
 • Trisha Greenhalgh, ¿How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based medicine¿¿, fourth edition (2010)
 • George M. Hall, ¿How to write a paper¿, fifth edition (2012)

Disse kan kjøpes i Akademika Veterinær. Andre referansebøker vil bli anbefalt på kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
Ph.d.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå kurset.
Vurderingsordning:

Studenten må presentere på en tilfredsstillende måte og levere inn 3 oppgaver som evalueres av underviser og en medstudent.

Kursoppgavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset.

Sensor:
Merknader:

Kontaktpersoner:

For vitenskapelige henvendelser: Professor Andrew M. Janczak

For administrative henvendelser: Ph.d.-rådgiver Pernille Adine Nordby eller ph.d.-rådgiver Marianne Tandberg. http://www.umb.no/forskning/ansatte/marianne.tandberg

Påmeldingsfrist vår: uke 3

Påmeldingsfrist høst: uke 36

Normert arbeidsmengde:
100 timer
Opptakskrav:
Åpen for alle ph.d.studenter ved Campus Adamstuen, påmelding via StudentWeb. Dersom du tilhører NMBU og ønsker å delta på dette kurset ta kontakt med administrativt ansvarlig.
Undervisningstid:

SPRING WEEK 9-10

FALL WEEK 42-43

Eksamensdetaljer: Introduction to biomedical research: Bestått / Ikke bestått